Pozivnica na okrugli sto „Diskriminacija putem jezika među mladima“

 

Okrugli sto se održava u četvrtak, 20.12.2012. godine, sa početkom u 11 sati u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo na Grbavici. Za učesnike/ce je obezbijeđeno osvježenje. U prilogu je program okruglog stola.     
 
Diskriminacija putem jezika problem je našeg društva u cjelini jer mladi koriste riječi kao što 'debil', 'papak', 'peder' a da nisu ni svjesni da je to zapravo govor mržnje kojim se diskriminiraju drugi na osnovi spola, nacije, vjere, rase itd. Povodom Evropskog dana jezika raspisali smo konkurs za mlade na temu kulture govora i diskriminacije putem jezika. Zadovoljstvo nam je da su na te teme, osim aktivistica koje se već bave tim problemima, svoje radove poslala i dva učenika Prve gimnazije koji će biti među panelistima na okruglom stolu.
Međutim, želimo da na okruglom stolu učestvuje što više srednjoškolaca i srednjoškolki i mladih ljudi kako bi se upoznali sa pojmovima 'diskriminacija', 'govor mržnje', 'kultura govora', 'politički korektan govor', 'rodno osjetljiv jezik'. Smatramo da je razlog što smo dobili mali broj radova od srednjoškolaca/ki prosto taj što učenici i učenice nisu dovoljno upoznati sa ovim problemom. 
Nakon održanog okruglog stola/rasprave, sve primjere i izjave skupit ćemo u jedan informativni letak koji ćemo podijeliti po školama i omladinskim organizacijama, a radove ćemo objaviti u e-magazin Lingvisti.ba. Pored toga, u toku je i internetska kampanja na ovu temu. 
Projekat finansira Općina Novo Sarajevo.
 
Program okruglog stola
 
Moderatorica: Sandra Zlotrg
 
10:30 – 11:00 registracija učesnika/ca
11:00 – 11:15 Irma Grebović Kultura govora i pismenost na internetu
11:15 – 11:20 Hamza Agić Kultura govora na internet forumima na primjeru Ive Andrića
11:20 – 11:30 Admir Omeragić Diskriminacija putem jezika na internet forumima
11:30 – 11:45 Vladana Vasić Pravni okvir za govor mržnje u BiH
11:45 – 12:00 Jasmina Čaušević Politički korektan govor u odnosu na manjine u BiH
12:00 – 12:15 Edina Sprečaković Politički korektan govor u odnosu na LGBTIQ populaciju
12:15 – 12:30 Kristina Ljevak Kultura govora i novinarstvo
12:30 – 13:00 diskusija i druženje uz sokove i kolače
Comments

© 2015 lingvisti.ba All rights reserved.