Čitam i pričam

ČITAM I PRIČAM
Škola BHS jezika u Sarajevu
 
Udruženje Lingvisti postoji od 2005. godine, a čine ga mladi lingvisti i lingvistice koje žele promovirati učenje stranih jezika u BiH, ali i promovirati učenje jezika BiH u svijetu.
 
Projekat ljetne škole počeli smo raditi 2007. godine kada smo pripremili multimedijalni set za učenje BHS jezika, a 2008. godine imali smo i prvo izdanje ljetne škole koju je završilo deset polaznika/ca. Svake naredne godine broj polaznika/ca se povećavao, zajedno sa kvalitetom škole. 
 
Svake godine sve radove i tekstove o ljetnoj školi prikupimo u specijalno izdanje svoga e-magazina koji objavimo na stranici za slobodan download. Ako vam se ne da čitati, možete pogledati neke slike.
Comments

© 2015 lingvisti.ba All rights reserved.