Naš tim

Udruženje su:

Sandra Zlotrg, PROFESORICA BHS JEZIKA

izvršna direktorica

Završila Filozofski fakultet u Sarajevu: bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost naroda BiH i komparativnu književnost. Radi kao lektorica i kao profesorica BHS jezika kao drugog/stranog. Zanima je feministička lingvistika i uživa u objašnjavanju kako gramatička pravila imaju smisla.

Ifeta Palić, Profesorica bosanskog, hrvatskoga, srpskog jezika

koordinatorica za kurseve

Završila je dodiplomski studij bosanskog, hrvatskoga i srpskog jezika i književnosti naroda BiH na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Na istom fakultetu je završila i diplomski studij na istom odsjeku. BHS kao drugi/strani predaje od 2013. godine. Voli pričati i raspravljati o jeziku. 

JASENKA KAPETANOVIĆ, PROFESORICA ENGLESKOG JEZIKA I PREDAVAČICA BHS

projektna koordinatorica

Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, na Odsjeku za engleski jezik i književnost. Završila je magistarske studije iz nastave engleskog jezika, a trenutno završava magistarske studije iz prevođenja. Radi kao profesorica i prevoditeljica. Voli čitati i putovati, pronalaziti zanimljivu muziku iz različitih kultura i raspravljati o svemu i svačemu.

Lamija Čengić, profesorica engleskog jezika

uredska asistentica i voditeljica društvenih mreža

Studentica završne godine dodiplomskog studija na Filozofskom fakultetu u Zenici, na Odsjeku za engleski jezik i književnost. Radi kao prevoditeljica. Također govori turski jezik i voli istraživati o međusobnoj povezanosti i interpretaciji stranih jezika. Voli čitati o složenosti značenja u različitim kulturama.

Barclay Bell, izvorni govornik i predavač engleskog jezika

saradnik

Diplomirao na Univerzitetu A&M u Teksasu na Odsjeku za fiziku. Nekoliko godina predavao fiziku u srednjoj školi u Teksasu, a zatim odlučio preseliti se u Sarajevo sa porodicom kako bi predavao engleski jezik. Trenutno uči BHS jezik i proučava kulturu. Voli muziku, brazilski Jiu Jitsu, te raspravljati o načinima usklađivanja razlika između nauke, filozofije i duhovnosti.

Comments

© 2015 lingvisti.ba All rights reserved.