Naš tim

Udruženje su:

Sandra Zlotrg, PROFESORICA BHS JEZIKA

izvršna direktorica

Završila Filozofski fakultet u Sarajevu: bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost naroda BiH i komparativnu književnost. Radi kao lektorica i kao profesorica BHS jezika kao drugog/stranog. Zanima je feministička lingvistika i uživa u objašnjavanju kako gramatička pravila imaju smisla.

Ifeta Palić, Profesorica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika

koordinatorica za kurseve

Bachelor bosanskog, hrvatskoga i srpskog jezika i književnosti naroda BiH. Trenutno na master studiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. BHS kao drugi/strani predaje od 2013. godine. Voli pričati i raspravljati o jeziku. 

JASENKA KAPETANOVIĆ, PROFESORICA ENGLESKOG JEZIKA

saradnica

Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, na Odsjeku za engleski jezik i književnost. Završava magistarske studije iz prevođenja i nastave engleskog kao drugog/stranog jezika. Radi kao profesorica i prevoditeljica. Voli čitati i putovati, pronalaziti zanimljivu muziku iz različitih kultura i raspravljati o svemu i svačemu.

Amila Tutkur, Profesorica engleskog jezika

saradnica

Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Sarajevu - Odsjek za engleski jezik i književnost. Trenutno privodi kraju magistarski studij na istom fakultetu. Radi kao profesorica engleskog jezika i prevoditeljica.  Članica je Udruženja od 2013. godine. 

 

Sabina Bečić, Predavačica na Ljetnoj školi BHS jezika

predavačica BHS jezika na Ljetnoj školi

Diplomirana profesorica engleskog jezika i književnosti. Predaje u srednjoj školi u Sarajevu. Svake godine drži časove konverzacije na Ljetnoj školi BHS jezika. Voli upoznavati nove ljude, uživo i online.

Jakov Čaušević, Predavač bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika

predavač BHS jezika na Ljetnoj školi

Diplomirao na Katedri za orijentalistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a magistrirao rodne studije pri Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu. Podučavanjem bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika u Udruženju Lingvisti bavi se od 2009. godine, a od 2012. radi i kao profesor BHS jezika na Državnom univerzitetu Arizone (ASU) u okviru Instituta za kritične jezike (CLI). Interesuju ga jezičke politike u regionu bivše Jugoslavije, sociolingvistika i društvena teorija.

Comments

© 2015 lingvisti.ba All rights reserved.