Pomoć pri učenju

Lingvisti od 2007. godine sarađuju sa Domom za djecu bez roditeljskog staranja na projektu Kursa engleskog jezika za djecu u Domu uz finansijsku podršku Općine Centar. Od te 2007. godine svake godine sa djecom učimo engleski jezik na zabavan način - sa malima na ljetnom kursu, a sa djecom školskog uzrasta kada počne školska godina. Od 2012. godine učimo i njemački.

Smatramo da je učenje stranih jezika osnova za uspjeh u školi, na poslu i u životu. Engleski jezik je nezamjenjiv način komunikacije u modernom svijetu, a učenje jezika, dokazano je, pospješuje komunikaciju i vid je upoznavanja sebe i drugih ljudi. Za djecu je učenje jezika lakše i zanimljivije kada se odvija van školskih učionica u manjim grupama jer je učenje u školi ograničeno školskim sredstvima i nastavnim metodama.

Tokom rada sa djecom uvidjeli smo da bi im podrška trebala i u radu na drugim školskim predmetima. Stoga smo 2011. godine, sredstvima Ambasade Kraljevine Holandije u BiH, proveli projekat Pomoć pri učenju: dodatni časovi za djecu u Domu na Bjelavama. Časovi su organizirani iz matematike, fizike, hemije, BHS jezika, engleskog, njemačkog i časovi razredne nastave za djecu od 1. do 4. razreda.

Povećati svijest djece o značaju učenja te o prilikama koje im se pružaju osnovni je dugoročni cilj projekta. Naša je želja bila ohrabriti učenike i podstaknuti ih na razmišljanje o budućnosti. Ideja je bila pomoći učenicima kada je u pitanju gradivo koje prelaze na nastavi, te ih nakon toga ohrabriti da možda na drugačiji način počnu gledati na učenje. Htjeli smo im pokazati važnost postavljanja pitanja i traženja odgovora. Pomoć u učenju treba biti sastavni dio njihovog sazrijevanja i spoznavanja svijeta oko sebe.

Nastojali smo pružiti djeci određenu sigurnost i pomoć u učenju, koju djeca obično dobivaju kod kuće od roditelja i/ili braće i sestara.

Projektom je realizirana kupovina nekih od osnovnih sredstava za izvođenje nastave, kao što su veliki stol sa stolicama, namijenjen za nešto nekonvencionalnije i opuštenije izvođenje nastave. Također smo obezbjedili računar sa projektorom čime smo djecu uspjeli zainteresovati za rad.

Druga važna komponenta projekta bila je pružiti priliku mladim nastavnicama da steknu prvo radno iskustvo. Nakon provedenog konkursa, izabrali smo dvanaest nastavnica i jednog nastavnika. Većina njih nije imala prethodnog iskustva, a na kraju projekta rad sa djecom na Bjelavama ispostavio se kao odličan i izazovan početak nastavničke karijere.

Projekat smo nastavili i u 2013/2014. godine sredstvima Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH. Nastava je organizirana za djecu od 5. do 9. razreda koji imaju poteškoća sa maternjim jezikom, engleskim, njemačkim, matematikom, fizikom. Osim pomoći u savladavanju školskog gradiva, cilj projekta je podstaknuti djecu da više čitaju.Tako smo opremili biblioteku u zajedničkim prostorijama Doma.

Comments

© 2015 lingvisti.ba All rights reserved.