Bosanski, hrvatski, srpski jezik kao drugi/strani

Svaki nivo traje četiri mjeseca (16 sedmica), sa fondom od 64 časa (4 časa sedmično).

  • Kursevi se održavaju dva puta sedmično (po 1,5 h).
  • Polaznici/e su raspoređeni u grupe do osmero.
  • Časovi se održavaju u terminima:

 

ponedjeljak

utorak

srijeda

četvrtak

14.00-15.30

A1 

C1 

A1 

C1 

17.30-19.00

B1 

A1 

B1 

A1

17.30-19.00

A2

/

A2

/

19.15-20.45

C1 

B2

C1 

B2

  

Literatura i materijali

Na početku kursa dobit ćete knjigu (vježbanku i čitanku) za nivo koji pohađate. Knjige su rezultat našeg dugogodišnjeg rada na podučavanju BHS kao stranog jezika, a uključuju i vježbe iz postojećih udžbenika.

Osim toga, koristimo audio i video materijale, online resurse.

Cijena i plaćanje

Cijena za kurs je 117 KM / mjesec (sa PDV-om)

Prvu ratu kursa potrebno je uplatiti prije samog početka i donijeti uplatnicu na prvi čas. 

Popusti

  • popust za članove od 10%
  • popust od 15% za partnera/partnericu
  • popust od 10% za polaznike/ce koji pohađaju kurs u Lingvistima treći put

Prijava na kurs

Nakon što popunite ovaj formular, dobit ćete mail sa informacijama o početku kursa i rasporedu. Ako ne idete na početni nivo, trebat ćete uraditi ulazni test (besplatno) kako bismo procijenili na koji nivo da vas svrstamo.

Osim online, prijaviti se možete i tako što dođete do nas i upisni list popunite lično.


Popunite aplikaciju

Predaju

Ifeta Palić, Profesorica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika

koordinatorica za kurseve

Bachelor bosanskog, hrvatskoga i srpskog jezika i književnosti naroda BiH. Trenutno na master studiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. BHS kao drugi/strani predaje od 2013. godine. Voli pričati i raspravljati o jeziku. 

Sandra Zlotrg, PROFESORICA BHS JEZIKA

izvršna direktorica

Završila Filozofski fakultet u Sarajevu: bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost naroda BiH i komparativnu književnost. Radi kao lektorica i kao profesorica BHS jezika kao drugog/stranog. Zanima je feministička lingvistika i uživa u objašnjavanju kako gramatička pravila imaju smisla.

Jakov Čaušević, Predavač bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika

predavač BHS jezika na Ljetnoj školi

Diplomirao na Katedri za orijentalistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a magistrirao rodne studije pri Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu. Podučavanjem bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika u Udruženju Lingvisti bavi se od 2009. godine, a od 2012. radi i kao profesor BHS jezika na Državnom univerzitetu Arizone (ASU) u okviru Instituta za kritične jezike (CLI). Interesuju ga jezičke politike u regionu bivše Jugoslavije, sociolingvistika i društvena teorija.

Comments

© 2015 lingvisti.ba All rights reserved.