Projekti

Osim kurseva jezika koje redovno organiziramo, od 2005. godine provodili smo različite projekte koji su se ticali mladih, učenja jezika, upoznavanja kultura i prevođenja. Prve godine, uz saradnju Općine Centar, izradili smo Vodič kroz Univerzitet u Sarajevu za maturante, a nekoliko godina održavali smo pripremnu nastavu za upis na engleski jezik.

U saradnji sa Microsoftom BiH i Elektrotehničkim fakultetom iz Sarajeva, Udruženje je učestvovalo u prevođenju (lokalizaciji) operativnog sistema Vista i paketa MS Office na bosanski jezik (latinična i ćirilična verzija). Ulogu moderatora imao je Semir Mehadžić. Rezultat našeg zajedničkog rada možete downloadirati ovdje. (Napomena: dodatak sa prijevodom za Office je besplatan, dok za Vistu nije.)

Nedostatke našeg obrazovnog sistema popunjavali smo organizirajući obuku iz usmenog prevođenja (2007-2009), u saradnji sa profesorom Vladimirom Pavlovićem i profesoricom Amirom Sadiković. Kurs je trajao četiri vikenda i trebao je omogućiti kandidatkinjama i kandidatima sticanje i nadogradnju vještina konsekutivnog i simultanog prevođenja (vještinu bilježenja, upotrebe tehničkih sredstava i opreme za simultani prijevod, uz bogaćenje leksičko-terminološkog fonda). Uključivao je praktično vježbanje simultanog i konsekutivnog prevođenja i teorijska predavanja iz oblasti kao što su pravo, finansije, multikulturizam, ekologija itd.

Od 2010. do 2012. godine organizirali smo jednodnevne seminare iz usmenog i pismenog prevođenja, kontrastivne norme BHS jezika, osnova pravne i ekonomske terminologije na engleskom jeziku, titlovanja, uvoda u prevodilačke alate kao što su TRADOS i Word (!). Predavačice i predavači bili su naše članice i članovi sa dugogodišnjim iskustvom u tim oblastima, koji su željeli svoje iskustvo podijeliti sa drugim našim članovima i članicama. 

Od kulturnih aktivnosti koje smo organizirali, izdvajamo Kulturne večeri (2007), predstavljanje jezika, kulture i tradicije određene zemlje, u saradnji sa Općinom Novo Sarajevo i ambasadama Malezije, Palestine, Slovačke i Rumunije. Fotografije sa večeri možete pogledati u Galeriji. Program je uključivao predstavljanje muzike, književnosti i dostignuća iz pojedinih zemalja.

Udruženje je u septembru 2009. godine u saradnji sa Općinom Centar, a povodom Evropskog dana jezika, organiziralo Sedmicu jezika sa temom Učenje stranih jezika. Program je uključivao okrugli sto o obavezama i pravima prevoditelj(ic)a, predavanje profesorice Sabine Bakšić Diskurs moći u svjetlu strategija učtivosti, radionicu za srednjoškolce i srednjoškolke koji su pisali radove na stranim jezicima. 

Sa strane možete naći likove za projekte koje smo provodile od 2011. godine.

Comments

© 2015 lingvisti.ba All rights reserved.