Počela realizacija projekta Gender senzitivni jezik

 

Udruženje mladih lingvista i prevodilaca sutra, 29. januara u 11 sati u prostorijama Centra za interdisciplinarne studije kreće sa realizacijom obuke za lektorice i lektore u okviru projekta Gender senzitivni jezik u obrazovanju, medijima i pravnim dokumentima koji se provodi u sklopu programa FIGAP (Finansijski mehanizam za implementaciju Gender akcionog plana BiH). Cilj je da se u našem društvu počnu primjenjivati odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova o diskriminaciji u jeziku.

Na obuku se prijavilo 70 lektorica i lektora iz institucija BiH, medijskih i izdavačkih kuća. Veliki broj prijavljenih pokazatelj je da je pitanje rodne osjetljivosti u jeziku važno pitanje u našem društvu čije će otvaranje potaknuti veću vidljivost žena i ženskog rada.

Osim četiri radionice koje će proći polaznice/-ci prodijeljene/-i u šest grupa, za širi krug zainteresiranih Udruženje mladih lingvista i prevodilaca organizira i nekoliko predavanja, od kojih će prvo biti u subotu, 5.2. u 12 sati u prostorijama CIPS-a. Prva gošća predavačica bit će docentica doktorica Amela Šehović sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Do sredine marta, do kada je planirana obuka, zainteresirani će moći čuti i iskustva eminentnih profesorica iz Zagreba, Beograda i Novog Sada.

Rezultat drugog dijela projekta bit će praktične smjernice koje će se ticati diskriminacije u jeziku ne samo po osnovu roda nego i etničke, rasne i drugih pripadnosti s obzirom na to da je rodno osjetljivi jezik samo jedan od aspekata politički korektnog jezika koji je sastavni dio demokratski zdravog društva. 

Projekat finansira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Agencija za ravnopravnost spolova u BiH.

Comments

© 2015 lingvisti.ba All rights reserved.