Izvještaj o održanoj nastavi engleskog jezika u Dječijem domu na Bjelavama

 

 

U Dječjem domu na Bjelavama, u periodu od oktobra do decembra ove godine, održani su časovi engleskog jezika za djecu kojima je bila neophodna pomoć. Kako djeca imaju različite smjene u školama, podijelili smo ih u dvije grupe; stoga smo jedne sedmice imali 10 časova, a druge 12 časova. Ponekad se dešavalo da bi neki od učenika/ca bili odsutni zbog zdravstvenih problema ili drugih opravdanih razloga.

Što se tiče aktivnog učešća učenika/ca u učionici, neki su pokazali iznimno interesovanje poput Sanjina, Kenana i Amine. Posebno sam ponosna na Sanjina koji je bez obzira na činjenicu da pripada inkluzivnom školskom programu aktivno učestvovao na svim satima. Amina je također bila naročito vrijedna i nastojala popraviti ocjene u školi. Amina također spada u grupu koja pohađa inkluzivni nastavni program. Kenan je iznimno pametan dječak, veoma lahko usvaja znanje, rekla bih da čak natprosječno brzo pamti. Što se ostalih učenika tiče, svi su pokazali poštovanje prema meni kao profesorici, ali nisu pokazali intrinzični poriv za učenjem engleskog jezika.

S obzirom da su svi polaznici imali poteškoća sa nekom gramatičkom oblasti, čim sam uočila šta je to što im stvara prepreku ili čim su mi ukazali na to šta im je potrebno pokazati i na čemu treba više raditi, usredočili bismo se na to. Uglavnom smo radili na prostim glagolskim vremenima: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous ili bismo ih poredili, npr. Present Simple vs. Past Continous.

Sa starijom skupinom učenika, s Kenanom i Draganom, radila sam i Passive.

Kenan je čak dobio i odličan (5) iz  testa iz pasiva. 

 

Časove engleskog jezika su pohađali sljedeći učenici/ce: Kenan, Dragan, Irina, Bajram, Sanjin, Amina, Šaban, Zlatan, Damir, Adnan, Jasmina, Almir.

izvještaj napisala: Minela Zerdo

bachelor engleskog jezika i književnosti

[email protected]

Comments

© 2015 lingvisti.ba All rights reserved.