Na konkurs Udruženja pristiglo 69 prijava!

Na konkurs Udruženja za nastavnike i nastavnice koji će naredno polugodište raditi sa djecom u Domu na Bjelavama javilo se 69 mladih ljudi. Toliku zainteresiranost objašnjavamo važnošću projekta, ali i činjenicom kako mladi teško nalaze šansu za zaposlenje kada tek diplomiraju. Stoga je važan aspekt projekta, osim pružanja podrške djeci u Domu, upravo pružanje prilike mladima da kombiniraju znanja stečena na fakultetu i svoje sposobnosti kroz rad sa djecom.

U toku je pregledanje pristiglih motivacionih pisama i biografija. Krajem jula/početkom augusta održat ćemo intervjue sa kandidatima i kandidatkinjama koje ispunjavaju uvjete konkursa, a prije početka školske godine održati orijentacioni čas sa nastavnicima i nastavnicama te malu školu čitanja sa djecom.

Uz naše iskustvo i predan rad nastavnica i nastavnika, nadamo se da ćemo prevazići sve disciplinske probleme, zainteresirati djecu za čitanje, osvijetliti školske predmete na nov i zanimljiviji način te podržati djecu da uspješno započnu novu školsku godinu!

 

 “Ovaj projekat je omogućila velikodušna podrška američkog naroda putem Američke ambasade u Sarajevu i svi stavovi, mišljenja i zaključci izneseni ovdje ne odražavaju nužno stav Američke ambasade ili Vlade SAD, već isključivo autora“

Comments

© 2015 lingvisti.ba All rights reserved.