Dom Bjelave

 

Još jedna godina sa djecom iz Doma na Bjelavama

 

Ovogodišnji projekat Engleskog jezika za djecu iz Doma na Bjelavama, koji finansira Općina Centar već petu godinu, završili smo malim takmičenjem.

 

Evo šta nam je o tome rekla profesorica Kristina:

 

Takmičenje je održano 27.12. u 14.30 i 15.00 sati. Naime, najpre su test radila mlađa deca, 9 učenika u 6. razredu i jedan u 5. razredu, a zatim su to uradila i starija deca.

 

Test za mlađu grupu sastojao se od 20 pitanja od kojih su sva bila vezana za ono što smo radili, tj. za njihovo gradivo u školi. Imali su vežbe u kojoj su spajali boje i pojmove, brojeve, vežbe sa izmešanim slovima kao i vežbe u kojoj je trebalo prevesti radnje koje obavljaju tokom dana.

 

Starija grupa je 10 pitanja od kojih je svako nosilo 2 poena. Neka deca nisu bila u Domu jer im se raspored promenio, pa tako na takmičenju nisu bili Dragan, Kenan i Mirela, što je prilična šteta jer su dečaci zaista odlični u engleskom. Ovaj test je sadržavao rečenice u koje je trebalo staviti glagol u odgovarajućem obliku.

 

Rezultati su bili sledeći: Šaban –20 poena (maksimalan broj), Zlatan, Ahmed i Dževad – 19 poena, a iz starije grupe najviše bodova imala je Irina – 14.

 

Poklone su dobila četvorica dečaka sa najboljim rezultatom.

 

Dečaci su bili veoma zadovoljni i mislim da rezultati oslikavaju stanje kakvo je i inače, s tim da bi ipak bilo drugačije da su se takmičili i Dragan i Kenan.

 

 

Profesorice Dina, Kristina i Minela ponosne su na svoje učenike i učenice, ali i dalje upozoravaju na probleme s kojima se djeca susreću u školi gdje, recimo, neke nastavnice određuju da neka djeca ne mogu imati veću ocjenu od 2, bez obzira na to koliko se trudili. Sljedeće godine želimo se više pozabaviti ovim problemom, jer čvrsto vjerujemo da se svima treba pružiti jednaka šansa, bez obzira na sve.

Comments

© 2015 lingvisti.ba All rights reserved.