Povodom Evropskog dana jezika

 

Udruženje za jezik i kulturu Lingvisti raspisuje
KONKURS
za izbor najboljih eseja iz jezika
 
Udruženje za jezik i kulturu Lingvisti pod pokroviteljstvom Općine Novo Sarajevo, a povodom Evropskog dana jezika, raspisuje konkurs za izbor najboljih radova na jezičke teme. Cilj nam je da mladi razumiju pojmove političke korektnosti i govora mržnje kako bi ih znali prepoznati i reagirati na njih. 
 
Najbolji radovi će biti objavjljeni u elektronskom časopisu lingvisti.ba a učenici i učenice će biti pozvani da svoj rad prezentiraju i na okruglom stolu koji ćemo organizirati na temu kulture govora. Ishod diskusije sa okruglog stola bit će primjeri i konkretne preporuke u vidu letaka koji će se dijeliti mladima po školama i omladinskim organizacijama, a bit će dostupni i na internet stranici Udruženja.
 
Teme su:
 
1. Kultura govora i diskriminacija putem jezika na internet forumima
2. Pronađite grafite na području Sarajeva koji veličaju totalitarne ideologije i režime, vrijeđaju i omalovažavaju neke manjinske grupe u našem društvu ili općenito šalju diskriminirajuće poruke. Pošaljite nam fotografije i komentare u vidu eseja.
 
Učenici i učenice radove trebaju poslati na mail: [email protected] najkasnije do 15.10.2011. sa naznakom 'ZA KONKURS'.
U prijavi naznačiti ime i prezime, e-mail, broj telefona, razred i školu.  
 
Sretan vam Evropski dan jezika! 
 
                                                            
-----------------------------------------------
Upute za pisanje rada:
 
Osim pravopisa i gramatike, ocjenjivat će se: odgovor na temu; dužina – najmanje 250 riječi; citiranje – obavezno na kraju navesti korištene izvore; te broj navedenih primjera iz vlastitog iskustva.
 
Definicije pojmova:
 
Kultura govora je stepen usavršenosti vlastitog govora, tj. ovladavanja vještinom pravilnog, tačnog i tečnog iskazivanja vlastitih misli i osjećanja i uspješne komunikacije s drugim članovima govorne zajednice. To je pismenost u najširem smislu te riječi. (Milan Šipka, Kultura govora)
 
Diskriminacija u jeziku je korištenje izraza kojima se na bilo koji način neravnopravno tretiraju osobe na osnovu njihovog spola (ministar umjesto ministarka), rase (crnac umjesto afroamerikanac), vjere (čifut umjesto jevrej), etničke pripadnosti (šiptar umjesto albanac), spolne orijentacije (peder umjesto homoseksualna osoba) i drugo. (Čaušević i Zlotrg, Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju, medijima i pravnim dokumentima)
 
Govor mržnje je napadački govor kojim se širi mržnja, nesnošljivost, i poziva na nasilje protiv grupe ljudi koja se može identificirati po rasi, nacionalnom ili etničkom porijeklu, boji kože, vjeroispovijesti, spolu ili nekim drugim karakteristikama. 
Comments

© 2015 lingvisti.ba All rights reserved.