Konkurs za izbor najboljih radova iz jezika

Udruženje za jezik i kulturu Lingvisti raspisuje

KONKURS

za izbor najboljih radova iz jezika

Udruženje za jezik i kulturu Lingvisti i ove godine povodom Evropskog dana jezika raspisuje konkurs za izbor najboljih radova na jezičke teme. Cilj nam je srednjoškolce i srednjoškolke ohrabriti da se upuste u lingvističko razmišljanje, da tragaju za lingvističkom literaturom i da osvijeste promjene koje se dešavaju u jeziku a čiji su oni svjedoci.

Ove godine ostavljamo izbor samim učenicima/ama da izaberu jezik na kojem će pisati: maternji ili neki od stranih jezika.

Osim pravopisa i gramatike, ocjenjivat će se: odgovor na temu; dužina – najmanje 500 riječi; citiranje – obavezno na kraju navesti korištene izvore; te broj navedenih primjera iz vlastitog iskustva.

 

Teme su:

1. Ne učimo samo iz knjiga nego i iz iskustva.

2. Da li postoje veliki i mali jezici?

 

Radove slati isključivo na mail: [email protected] najkasnije do 22.9.2011. sa naznakom 'ZA KONKURS'.

 

U prijavi naznačiti ime i prezime, e-mail, broj telefona, razred i školu.  

Najbolji radovi će biti nagrađeni i objavljeni u e-magazinu Lingvisti.ba.

Comments

© 2015 lingvisti.ba All rights reserved.