Kompjuterski potpomognuto prevođenje i timski rad

Udruženje Lingvisti poziva vas na predavanje

Kompjuterski potpomognuto prevođenje i timski rad

magistrice Nejle Kalajdžisalihović

Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo
30. septembar, Međunarodni dan prevodilaca
u 18 h


Ulaz slobodan


ključne riječi: prevodilački algoritmi, prevodilački softver, kreiranje prevodilačke memorije i terminološke baze, veza sa odabranim registrima, uparivanje bosanske imeničke sintagme sa engleskim prevodnim ekvivalentima, HAMT metoda, mjerenje kvaliteta prevoda u procentima

Nejla Kalajdžisalihović (1983) završila je Anglistiku na Filozofskom fakultetu. Radila je na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, a trenutno radi kao lektorica na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Sarajevu. U martu 2010. godine nagrađena je certifikatom iz forenzičke lingvistike pri Institutu za forenzičku lingvistiku u Velsu, UK. 
Magistarski rad na temu Kompjuterski potpomognuto prevođenje (Computer-Aided Translation) u procentima prevodljivosti odbranila je 15.4.2011. godine stekavši titulu magistra lingvističkih nauka.

Comments

© 2015 lingvisti.ba All rights reserved.