Jezik i birokratija

Treći razgovor u seriji Neće jezik nego pravo smo vodile na temu Jezik i birokratija. O jeziku u institucijama, a posebno o prevođenju, na Međunarodni dan prevodilaca i prevoditeljica razgovarale smo sa prevodiocima Ardianom Adžanelom i Feđom Imamovićem

Pitanja koja je Ardian Adžanela postavio u tekstu Prevodilački izazovi, kvalitet i standardizacija prevoda u BiH tiču se svih (odgovornih) prevoditeljica i prevodilaca, lektorica i lektora.  

  1. Neki su neadekvatni prevodi u našim institucijama postali standard. Da li to uvažiti ili se protiv toga boriti?
  2. Koji izraz izabrati kada imamo više izraza sličnih značenja i koje izvore konsultirati?
  3. Šta sa kompleksnim i konfuznim tekstovima na našem jeziku koje treba prevesti na strani?
  4. Kako podstaknuti saradnju sa strukom i u struci?

Ako ste se prepoznali među ovim odgovornim prevodiocima i prevoditeljicama ili to želite postati, pročitajte transkript sa javnog razgovora. Ili preuzmite 

 PDF

Transkript uradio i sredio: Armin Stefanović.

 

Comments

© 2015 lingvisti.ba All rights reserved.