O jeziku na internetu

Lingvisti su za vas prošetali svijetom interneta i odabrali nekoliko najboljih jezičkih stranica. Naravno, riječ 'najbolje' uvijek je subjektivna tako da vas pozivamo da pregledate naše prijedloge... i ponudite nam svoje:

Riječnici koji će vam pomoći:

B/H/S rječnici:

Rečnik Internet Krstarice
http://www.krstarica.com/recnik/

Hrvatski jezični portal

http://hjp.novi-liber.hr/

Višejezični rječnici

EUdict
http://www.eudict.com/

Engleski jednojezični rječnici

Dictionary.reference with Resource Center
http://dictionary.reference.com

Merriam Webster Online - rječnik i tezaurus
http://www.merriam-webster.com

Oxford Dictionary

http://www.oxforddictionaries.com/

 

Kolekcija rječnika

Ukoliko vam prethodne stranice nisu pomogle da nađete rječnik koji vam treba, probajte ovu malu aplikaciju: Lexicool - Directory of bilingual & multilingual dictionaries.

Powered by lexicool.com

 

 

Comments

© 2015 lingvisti.ba All rights reserved.