Novo izdanje Lingvista.ba! - slobodno za skidanje i čitanje!!

ponedjeljak, 7. januar 2013.

 

Na blogu smo već govorili o govoru mržnje i najavili smo u vijestima okrugli sto posvećen tom problemu. Na našoj stranici mogli ste pogledati i neke sličice sa okruglog stola, a sada pred vas stavljamo i specijalno, slobodno, izdanje e-magazina Lingvisti.ba posvećeno istoj temi!

 

Iz predgovora:

U ovom broju e-magazina zajednički odgovaramo na pitanja:

- Kako prepoznati govor mržnje?

- Koga zakon obavezuje?

- Šta poduzeti?  

- Kolika je naša odgovornost?

U fokus stavljamo mlade koji aktivno učestvuju u stvaranju žargona kojim se omalovažavaju drugi i koji kroz formalno i neformalno školovanje izgrađuju stavove o drugima. Prepoznajemo internet kao prostor apsolutne slobode u kojem ljudi još uvijek nemaju svijest da snose jednaku odgovornost za izgovorenu riječ kao i u 'stvarnom životu'.

Na sve strane pod punim imenom i prezimenom (preko Facebooka, Twittera ili sličnih mreža) ostavljamo komentare, dijelimo svoje mišljenje s drugima, udružujemo se sa istomišljenicima/ama, ne pomišljajući na granicu između slobode mišljenja i ugrožavanja tuđe slobode.

Govor mržnje i diskriminacija putem jezika bila je tema okruglog stola koji je održan u decembru sa učenicima i učenicama srednjih škola. Tekstovi iz ovog broja su sažeci izlaganja panelista i panelistica. Osim o tom projektu, prostor u ovom izdanju dobio je i naš dugogodišnji projekat kursa engleskog jezika u Domu za djecu bez roditeljskog staranja na Bjelavama, a, po redovnoj proceduri, možete pročitati i nekoliko tekstova o lingvističkim temama. Uz rad Emira Šišića, koji je objavljen na našem blogu, prenosimo i komentare kao pozitivan primjer rasprave putem interneta uz uvažavanje drugih. Preporučujemo jednu stručnu knjigu i jednu bajku za sve one koji nisu izgubili dječije u sebi.

 

Testirajte sebe i druge oko sebe tako što ćete odgovoriti na ova pitanja:

- Da li ste ikada komentirali neku političarku: Vidi joj frizure?! Šta ona ima pričati o politici?!

- Nasmijete li se na vic o Ciganima?

- Kada ste posljednji put nazvali nekoga kretenom? osobu u kolicima hendikepiranim? sređenog muškarca pederom?

 

Svjesni ste moći jezika?

Držite ovaj e-magazin na svom desktopu/fejsbuku – da ga možete iskoristiti za sljedeći školski referat na temu diskriminacije, za argumente u debati o potrebi da se LGBT osobe zaštite od nasilja i diskriminacije, za svađu sa rajom o politički nekorektnim vicevima...

 

Neka ovo bude i vaš moto:

Jezik je navika koliko i odvika.

Sandra Zlotrg i Jasmina Čaušević,

ispred redakcije lingvisti.ba

Povezani tekstovi:

Merima Dervišić. Šta znaju srednjoškolci i srednjoškolke o govoru mržnje?

Sandra Zlotrg. O govoru mržnje - poziv na okrugli sto

Sandra Zlotrg, PROFESORICA BHS JEZIKA

izvršna direktorica

Završila Filozofski fakultet u Sarajevu: bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost naroda BiH i komparativnu književnost. Radi kao lektorica i kao profesorica BHS jezika kao drugog/stranog. Zanima je feministička lingvistika i uživa u objašnjavanju kako gramatička pravila imaju smisla.

Comments

© 2015 lingvisti.ba All rights reserved.