Riječ i djelo

ponedjeljak, 23. april 2018.

 

Riječ i djelo je mala arhiva tekstova i dijelova tekstova o savremenim društveno-političkim borbama koje se vode širom svijeta. Smatramo da sličnosti problema s kojima se suočavaju društva širom svijeta barem djelomično generišu i sličnosti odgovora. Iskustva se ipak ne mogu tek tako prenositi iz jednog ljudskog kolektiva u drugi i ova arhiva nije namijenjena prezentaciji gotovih modela kampanja, organizacija, strategija, ali nastojaće biti alat za prepoznavanje određenih procesa, obrazaca, politika i možda i izvor inspiracije. Tekstove ćemo stoga birati ne po njihovoj važnosti za kontekst iz kojeg dolaze nego prvenstveno za naše ovdje i sada. Aktuelnost će diktirati naše aktuelnosti a ne trenutak objavljivanja originalnog teksta. Možda će nam to pomoći da mislimo šta se mora i može; da ne robujemo onome što nam se čini kao apsolutno i nepromjenjivo, a zapravo je i samo uslovljenost.
Možda će nam pomoći i da se oslobodimo ideja o jedinstvenosti naših problema, ograničenja i prepreka, kao i uvjerenja da su nama očigledni načini borbe za bolje društvo - jedini mogući.

Čitaonu možete posjetiti na sljedećoj adresi: http://www.rijecidjelo.ba

 

Redakcija: Svjetlana Nedimović, Selma Asotić, Mirjana Evtov, Mirza Purić

Izdavač: Udruženje za jezik i kulturu Lingvisti

 

Comments

© 2015 lingvisti.ba All rights reserved.