Lektorski posao

Udruženje za jezik i kulturu Lingvisti i Udruženje prevodilaca u Bosni i Hercegovini su organizovali tribinu naziva Lektorski posao između jezičke slobode i norme koja se održala u četvrtak, 23. 2. od 18:00 u Izlogu Francuskog instituta, Mula Mustafe Bašeskije 8.

 

Razgovor su vodili Slavko Sušilović i Klaudija Mlakić Vuković, dok je Sandra Zlotrg moderirala. 

Lektor zna da je najbolje uradio svoj posao kad ostane nevidljiv. Kad se čitateljice i čitatelji ne mršte na slovne greške, kad ne okreću impresum da provjere ko je radio lekturu. Kad su i urednica i autor zadovoljni. Kako to postići? 
O lektorskom poslu koji mora pomiriti jezičku slobodu autora i isključivost norme standardnog jezika smo razgovarale sa lektorom Slavkom Sušilovićem i lektoricom Klaudijom Mlakić Vuković. 
Neka od pitanja o kojima smo raspravljali su: Je li moguće dosljedno ispoštovati bilo koju normu? U kojim registrima se norma ne mora poštovati? Je li zadnja autorova, lektorice ili urednika? Koliko neka riječ ili izraz trebaju biti uvriježeni da ih lektori prestanu ispravljati? Da li je naš posao da tekst stilski sredimo ili nacionalno ujednačimo? Kako izgleda jedan dan u životu lektora/lektorice?

Preuzmite transkript razgovora u PDF dokumentu.

 

Comments

© 2015 lingvisti.ba All rights reserved.