Jezik i anacionalizam u školi

srijeda, 1. juni 2016.

Prvi razgovor u okviru projekta Neće jezik nego pravo smo vodile sa nastavnicom i nastavnicima, saradnicima magazina za pravednije obrazovanje Školegijum. Počele smo sa teškom temom. Jezik i anacionalizam u školi.

 - Kako predavati jezik u školi tako da nastava uključi i B i H i S i O?

 - Kako proširiti nastavni plan i program tako da se sa đacima razgovara o političkoj upotrebi jezika?

 - Ima li prostora u nastavi da se razgovara o rodno osjetljivom jeziku, o govoru mržnje?

 - Kako i zašto đake poučavati da prepoznaju nacionalističku retoriku?

 - Šta je odgovor škole na pitanje jedan ili tri jezika?

 - Kako se jezikom njeguje tradicija?

 - Kako je aparthejd u BiH povezan s jezičkom politikom?

 - Šta se krije iza "dobre prakse" osnovnih škola u Brčko distriktu sa "podijeljenim tablama"?

 - Kako se nastavnice i nastavnici mogu preispitati da li su nacionalisti?

 

U nastavku pročitajte transkript sa tribine.

 

Comments

© 2015 lingvisti.ba All rights reserved.