Bosanski, hrvatski, srpski jezik kao drugi/strani ONLINE

Svaki nivo traje četiri mjeseca (16 sedmica), sa fondom od 64 časa (4 časa sedmično).

  • Kursevi se održavaju dva puta sedmično (po 1,5 h) online na Zoom platformi.
  • Polaznici/e su raspoređeni u grupe do osmero.
  • Časovi se održavaju u terminima: 14-15:30, 17:30-19 i 19:15-20:45

  

Literatura i materijali

Na početku kursa dobit ćete knjigu (vježbanku i čitanku) za nivo koji pohađate. Knjige su rezultat našeg dugogodišnjeg rada na podučavanju BHS kao stranog jezika, a uključuju i vježbe iz postojećih udžbenika.

Osim toga, koristimo audio i video materijale, online resurse.

Cijena i plaćanje

Cijena kursa je 489 KM / 250 EUR (sa PDV-om)

Prijava na kurs

Nakon što popunite ovaj formular, dobit ćete mail sa informacijama o početku kursa i rasporedu. Ako ne idete na početni nivo, trebat ćete uraditi ulazni test (besplatno) kako bismo procijenili na koji nivo da vas svrstamo.

Osim online, prijaviti se možete i tako što dođete do nas i upisni list popunite lično.


Popunite aplikaciju

Predaju

Ifeta Palić, Profesorica bosanskog, hrvatskoga, srpskog jezika

koordinatorica za kurseve

Završila je dodiplomski studij bosanskog, hrvatskoga i srpskog jezika i književnosti naroda BiH na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Na istom fakultetu je završila i diplomski studij na istom odsjeku. BHS kao drugi/strani predaje od 2013. godine. Voli pričati i raspravljati o jeziku. 

Sandra Zlotrg, PROFESORICA BHS JEZIKA

izvršna direktorica

Završila Filozofski fakultet u Sarajevu: bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost naroda BiH i komparativnu književnost. Radi kao lektorica i kao profesorica BHS jezika kao drugog/stranog. Zanima je feministička lingvistika i uživa u objašnjavanju kako gramatička pravila imaju smisla.

Selma Grahić-Bilić, profesorica bosanskog, hrvatskoga i srpskog jezika

saradnica

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, na Odsjeku za bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnosti naroda BiH. Na istom odsjeku trenutno privodi kraju i magistarski studij. Radi kao lektorica i kao profesorica BHS jezika kao drugog/stranog. Voli čitati i pričati, upoznavati nove ljude i njihove kulture.

Lejla Ljuca, saradnica

profesorica BHS jezika i književnosti

Diplomirala na Odsjeku za književnosti naroda BiH i bosanskom, hrvatskom, srpskom jeziku na Filozofskom fakultetu u Sarajevu gdje je trenutno na magistarskom studiju. Osim što studira, radi i kao profesorica BHS jezika kao drugog/stranog.

Comments

© 2015 lingvisti.ba All rights reserved.