Naše 'misli o prirodi'

petak, 23. juli 2021.

Na prvoj od mnogih radionica na ljetnom intenzivnom kursu B/H/S jezika, ugostili smo Tarika Moćevića. Tarik je trenutno projektni službenik za „Misli o prirodi!“, trogodišnji projekat s ciljem povećanja uticaja civilnog društva na zaštitu okoliša u Bosni i Hercegovini. Od tada je „Misli o prirodi!“ podržao 41 dodatni projekat i ukupno 69 lokalnih organizacija civilnog društva, kao i 37 javnih škola. Centar za promociju civilnog društva, jedna od najboljih i najuticajnijih organizacija u zemlji, organizovao je projekat.

„Ono što nam je posebno važno“, kaže Tarik tokom uvoda, „jeste to kako vidimo ove brojeve, kako računamo ove rezultate. To su sada akcije čišćenja, dogovori sa javnim i privatnim kompanijama da se smanji upotreba plastike, uključivanje lokalne zajednice u ekološke aktivnosti... To su pravi rezultati.“

Projekat „Misli o prirodi!“ može se podijeliti na pet aktivnih komponenti: zagovaranje, eko HUB-ovi, eko škole, mladi i eko mediji. 'Zagovaranje' pravi nova, sistematska i zajednička rješenja ekoloških problema. 'Eko HUB-ovi' omogućavaju koncentracije lokalnih resursa koji se mogu koristiti za obrazovanje, angažovanje i komunikaciju sa zajednicom. 'Eko škole' podržavaju nove školske i vannastavne ekološke programe koji se uključuju u nastavne planove. 'Mladi' poziva mlade odrasle da budu proaktivni i da volontiraju u raznim aktivnostima. Na kraju, eko mediji osiguravaju da se sve ovo zabilježi i da se koristi za pozivanje mogućih novih učesnika preko raznih medijskih platformi.

Devet eko HUB-ova postoji širom Bosne i Hercegovine, a svaki radi istovremeno u nekoliko općina. Neke specifične aktivnosti eko HUB-ova koje je Tarik predstavio uključuju čišćenje deponije između dvije općinske granice u blizini Maglaja, Dan otvorenih vrata tokom Svjetskog dana zaštite okoliša za širenje svijesti u Mostaru i nekoliko akcija čišćenja zemlje i jezera oko Blagaja.

„U svim ovim akcijama, oni koji okupljaju, osobe, ljude, uglavnom omladinu, oni nisu članovi organizacije. U svim ovim akcijama učestvuju volonteri,” kaže Tarik, odgovarajući na pitanje o tome kako stranci ili pojedinci i dalje mogu pomoći bez članstva. Tema se odnosila na to kako projekat „Misli o prirodi!“ aktivno uključuje mlade u volonterski rad, sa promocijom novih aktivnosti i raznih takmičenja. Sve ovo služi kao inspiracija novim aktivistima koji mogu radi sa eko HUB-ovima. „Promjene uvijek kreću od pojedinaca… krećemo od sebe.“

Još jedan projekat koji je Tarik spomenuo jeste poboljšanje tehničkih pregleda motornih vozila, što je rezultiralo objavljivanjem praktičnog priručnika za dodatnu primjenu ekotestova za motore. Priručnik sadrži statistiku, koja pokazuje da se zagađenje na vozilima polako smanjuje tokom zadnjih nekoliko godina, iako je i dalje problem.

Također, projekat je pokrenuo raspravu u skupštini o rješavanju problema zagađenja vazduha u Tuzli. Prošle zime je Tuzla bila kao Sarajevo sa nivoom zagađenja u vazduhu, što ih čini jednim od najzagađenijih gradova na svijetu. Debata je počela kao promocija svijesti kod mladih, što je rezultiralo i sa nekoliko pozorišnih predstava i umjetničkih instalacija u saradnji sa Pozorištem mladih Tuzla.

Zatim, Tarik prelazi na upotrebu društvenih medijskih platformi. „(Moramo) biti svjesni da ove teme o kojima govorimo – 'zaštita okoliša' – nisu zastupljene u bosanskim medijima“, objasni. „Pokušavamo to promijeniti tako da damo procenat grantova samo za medijsku produkciju.“ Ovo je tačka kojoj se Tarik stalno vraća – prvi korak napretka je svijest, a projekat „Misli o prirodi!“ radi na uključivanju svijesti.

Međutim, projekat nije samo za dijeljenje grantova. Također podržava i prave ekološke programe, od kojih je jedan kampanja „Ja sadim, a ti?“. Ova kampanja je radila na podučavanju odraslih bez ekološkog iskustva kako saditi i održavati vrtove. Radili su širom Bosne i Hercegovine kako bi odrasle naučili praktičnim vještinama koje su potrebne za efikasno uzgajanje hrane i mentalnu podršku koju pruža. Na kraju, projekat je distribuirao preko 3.000 sjemena za 100 porodica, proizveo je 15 tutorijala o vrtlarstvu i održao dva takmičenja o mikro-vrtu.

Na kraju, projekat „Misli o prirodi!“ postoji da bi podržao sve u civilnom sektoru – građane, nevladine organizacije i sve vrste aktivista – da se uključe u zaštitu životne sredine zemlje u kojoj žive. Nema razlike da li se to odvija kroz aktivnosti čišćenja, medijske svijesti, školskih programa ili takmičenja u fotografiji, Tarik i njegovi saradnici rade zajedno da zasiju ideju za bolju budućnost.

Uma Hamzić, saradnica

studentica engleskog jezika

Uma Hamzić je studentica engleskog jezika i književnost u Sarajevu. Voli debatirati o standardnom jeziku, pisati knjige i priče o likovima iz Bosne, te avanture. Radi kako instruktorica engleskog jezika na internetu.

Comments

© 2015 lingvisti.ba All rights reserved.