A cup on side, by Zabranjeno pušenje

četvrtak, 11. februar 2021.

Zabranjeno pušenje

Fildžan viška

 

'69-ta, moj stari i ja, na biciklima,

pa pravac Ilidža,

put rijeka, livada,

gdje teferići raja iz Sarajeva,

Ćebe, pivara, roštilj i odbojka,

sve šareno poput ćilima,

a sa radija "Plima" od Indexa

i vijesti iz Vijetnama

 

I stari reče tad: "Vidiš,

tu svako zna,

politika je prosta stvar,

kafu kad zakuvaš, fildžan se ostavlja

ako ko naiđe, jebi ga!"

To ovdje svako zna,

to je raja iz Sarajeva

to ovdje svako zna

raja iz Sarajeva

iz moga Sarajeva

 

'84-te je pao snijeg,

i skupio se čitav svijet,

pa skije na rame

i sanke u ruke

put Rajske doline

 

Begovu džamiju nekom kauboju

jalija prodala,

strendžeri skontali

da slava i novčići

i nisu najvažniji

u votuži.

 

I stari reče tad: "Vidiš, sada

čitav svijet zna

da postoji grad,

gdje se kafa zakuva

i fildžan ostavlja,

ako ko naiđe, jebi ga!"

To ovdje svako zna

to je raja iz Sarajeva

to ovdje svako zna

raja iz Sarajeva

iz moga Sarajeva

 

Proljeće '92. vreli čelik raznese

sve komšiluke i sve derneke,

Kažu, sve do sada

je laž i obmana

zavjera ustaško-džihadska

i upali foluška

 

I stari reče tad, čisteći zgarišta:

"Ne žalim žutog "yugu", a ni stan,

već to više nikada, kafu kad zakuvam,

fildžan neću ostavljat,

ako ko naiđe... jebi ga!"

To sada svako zna,

to je raja iz Sarajeva,

iz moga Sarajeva,

raja iz Sarajeva,

iz moga Sarajeva,

raja iz Sarajeva,

iz moga Sarajeva…

Zabranjeno pušenje

A cup on side

 

In 1969, my old man and I, on bicycles

on our way to Ilidža

to the river, the meadow

where the people of Sarajevo party

Blankets, beers, barbeque and volleyball

everything colourful as a persian rug

and on the radio “Plima” by Indexi

and news from Vietnam

 

And my old man said: “You see,

here everybody knows,

politics, that’s an easy thing,

when you make coffee, you leave a cup

and should someone pass on by, ‘jebi ga!’”

Everybody knows that here

that’s the people of Sarajevo

Everybody knows that here

the people of Sarajevo

of my Sarajevo

 

In 1984, it snowed

and the whole world gathered

skis on our shoulder

and sledges in our hands

on our way to Rajska dolina

 

Some cowboy got Begova mosque

from the neighbourhood mafia

the strangers finally understood

glory and cash money

aren’t really everything

in this life

 

And my old man said: “You see, now

the whole world knows

there is a city

where you make a coffee

and leave a cup

and should someone pass on by, ‘jebi ga!’”

Everybody knows that here

that’s the people of Sarajevo

Everybody knows that here

the people of Sarajevo

of my Sarajevo

 

Spring of ‘92, glowing steel blew up

all the neighbourhoods and all the parties

They say all up until now

was lies and deceit

a fascist-jihadist conspiracy

the trick worked

 

And my old man said, cleaning the ruins:

“I don’t miss the yellow ‘yugo’ or the flat,

but the fact that no longer will I, when I make coffee,

leave a cup,

and should someone pass on by... ‘jebi ga!’”

Everybody knows that now

that’s the people of Sarajevo

of my Sarajevo

the people of Sarajevo

of my Sarajevo

the people of Sarajevo

of my Sarajevo...

Martin Kjellman, učenik

saradnik

Martin Kjellman je student žurnalistike i živi u Helsinkiju u Finskoj. Zanimaju ga jezici i muzika. Studira BHS od 2017. godine.

Comments

© 2015 lingvisti.ba All rights reserved.