Kako mladi čine jezik rodno neutralnim, da vam uštede trud

utorak, 23. april 2013.

Na svoj blog prenosimo post Jenny Zhang koja daje svoj osvrt na vijest da Švedska uvodi rodno neutralne zamjenice. Ona sebe opisuje kao zavezanu za kompjuter danju, entuzijastična spisateljica amaterka i zagovornica za društvenu pravdu noću.

Klik na sliku odvest će vas do originalnog teksta, na engleskom.

 

Švedska pokušava uvesti rodno neutralne zamjenice odozgo, ali bi to mogao biti korak unazad

 

 

Ovo bi mogao biti veliki skok u evoluciji jezika zapadnog svijeta.

Švedska nacionalna enciklopedija odlučila je uvrstiti rodno neutralnu zamjenicu u svoj katalog, zvanično priznajući riječ koja je u nezvaničnoj upotrebi barem od 1960-ih kao način obraćanja ljudima bez korištenja zamjenica 'on' ili 'ona'. Time što koristimo riječi koje ne ukazuju na rod, jezikom uključujemo i osobe koje se ne uklapaju u te kalupe.

Kao što se moglo očekivati, kritičari gledaju na ovaj problem u relacijama od toga da je to feministički plan s ciljem da se uništi jezik do toga kakvu psihičku štetu nanosi našoj djeci.

Treba imati na umu da je ovo samo uvrštavanje zamjenice u Nacionalnu enciklopediju, a ne božiji ukaz. Iako poštujem zvanične napore uvaženog akademskog establišmenta prilikom iskazivanja podrške kompleksnosti roda, nije baš da švedska vlada ide naokolo i hapsi svakog ko nastavi koristiti orodnjene lične zamjenice. Ona samo priznaje da riječ postoji i da bi se trebala širiti u općoj kulturi.

Naposlijetku, Oxfordski rječnik engleskog jezika priznaje postojanje neologizama 'Britcom' i 'LOL', a ni to nije dovelo do propasti društva.

Pitanje rodno neutralne zamjenice predvidljivo se i redovno povlači među lingvistima koji proučavaju engleski jezik, i tu se suočavamo sa sličnom začkoljicom. Prosto ne postoji elegantno i univerzalno rješenje kako da pričamo o osobi čiji rod ne znamo ili je prosto nevažan za priču.

Kad koristite neutralno 'neko' ('one'), zvučite pomalo mlako i demode. Zamjenica 'ono' ('it') većinom je rezervirana za životinje. Jezički stručnjaci su izumili brojne neologizme, od kojih je malo koji našao svoju svrhu u popularnoj kulturi. Ja se krećem u prilično progresivnim krugovima, i još uvijek se malo brecnem kad vidim nekoga da koristi zamjenice 'ze', 'zie', 'zhe', ili neku njihovu inačicu.

Djelimični razlog zašto ova rješenja nisu zaživjela jeste to što i inače ne reagiramo dobro na dekrete 'odozgo prema dolje' kad je u pitanju jezik. Jezicima treba organska podrška u smislu prirodne, svakodnevne upotrebe. Zato nijedan jezik koji je napravio čovjek, kao što je esperanto, nije zaživio u svijetu, bez obzira koliko bio (navodno) lakši za učenje.

Unatoč riječima koje možete smatrati rogobatnostima 21. stoljeća kakve su 'impactful' ili 'to action' ili bilo kakvom pisanom jeziku poput LOL, razlog zašto su svuda oko nas jeste taj što su organski nastali iz jezičke potrebe. Popunile su prazninu.

Drugi primjer popunjavanja jezičke praznine jeste riječ 'cis' koja upućuje na nekoga ko se identificira kao osoba koja je istog roda kao i spola koji se pripisuje rođenjem.  Termin je posuđen iz hemije kao suprotnost pojmu 'trans', te zgodno označava komponentu nečijeg rodnog identiteta bez davanja uobičajenog ili superiornog značaja ijednom od njih.

Drugi važan razlog zašto ovi neologizmi nisu zaživjeli mogao bi biti prosto taj što postoji organskija alternativa: Oni ('They').

Suprotno uvjeravanjima starih gramatičara, množinska zamjenica 'they' koristi se za rodno neutralno treće lice jednine još od 15. stoljeća. „Nemojte koristiti 'they' kada govorite o jednoj osobi“ relevantno je koliko i uputa „ne završavajte rečenice prijedlozima“. Oba pravila, koja se utuvljuju u glave učenika željnih znanja još od mladih nogu, netačna su.

Vodiči za dobar stil za autore u novinama, univerzitetima i dr. tek sad počinju sustizati ovaj trend, napokon dozvoljavajući da se 'they' i zvanično koristi kao rodno neutralna zamjenica.

Ipak, i kada koristimo 'they', moramo konjugirati glagol u množini. Kažemo „they drink a glass of water,” a ne “they drinks a glass of water”. Ni to nije savršeno rješenje.

U Baltimoru, srednjoškolci koriste 'yo' kao rodno neutralnu zamjenicu u žargonu od oko 2004. godine, i to, čini se, organski. Ali ni ona nije doživjela širu upotrebu u ostatku zemlje ili u područjima gdje se govori engleski.

Imam osjećaj da je potez u Švedskoj važniji kao pokazatelj institucionalne podrške i mogućnost da se njime podigne svijest o rodnim pitanjima nego kao stvarni utjecaj na upotrebu jezika. Bez obzira na sve, to je ohrabrujući potez i znak da nas možda naši beskrajni napori da izjednačimo rodne odnose ipak nekud vode.

Ali, jezik je važan, a evolucija roda u jeziku odraz je pristupa društva širem problemu.

Jezik koji koristimo ima jednaku sposobnost i da osnažuje i da marginalizira. Upotreba univerzalnog 'on' u pravnim dokumentima koristila se kao izgovor da bi se ženama uskratio njihov pravni status, da bi se držale dalje od učešća u parlamentima ili da ne bi mogle vršiti određene religijske obrede. Čak i bez ovih uloga, postoji efekat dehumaniziranja žena time što se one de-facto isključuju iz osnovnog pojma ljudskosti. Korištenjem jednog roda da bi se obuhvatio drugi u jeziku inherentno se prenose klasne razlike između rodova.

Ako sumnjate u to, razmislite kako bi, s druge strane, nezgrapno bilo kad biste pisali sve pravne dokumente sa univerzalnim 'ona'. To je već standard u nekim grupama subkultura, kao npr. prakse autor(ic)a uputa za dizajnerske društvene igre.

Rasprava o jezičkoj evoluciji nije ograničena samo na zapadne jezike. Kineski nije zapravo imao orodnjene zamjenice sve do 1920-ih, kada je stvorena ženska inačica osnovne zamjenice s ciljem da se kineski približi zapadnim jezicima koji razlikuju rodove a kojima smo se toliko divili. Prethodna rodno neutralna zamjenica tada je postala standard za 'muški' rod, iako elementi logograma koriste neutralni 'ljudski' znak.

Pozdravljam ove napore Švedske nacionalne enciklopedije, i raju iz Baltimora, ali je jezička evolucija spora. Mi sada čekamo masovno prihvatanje nove riječi, koju nije jednostavno izmisliti.

 

(Sad, hajmo pričati o drugim opcijama za drugo lice množine umjesto 'you'. Ja glasam za 'y'all'.)

 

prevela: Sandra Zlotrg

pregledao: Dario Borčak

Sandra Zlotrg, PROFESORICA BHS JEZIKA

izvršna direktorica

Završila Filozofski fakultet u Sarajevu: bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost naroda BiH i komparativnu književnost. Radi kao lektorica i kao profesorica BHS jezika kao drugog/stranog. Zanima je feministička lingvistika i uživa u objašnjavanju kako gramatička pravila imaju smisla.

Comments

© 2015 lingvisti.ba All rights reserved.