Pričate li evropski?

srijeda, 26. septembar 2012.

Evropska unija danas slavi Dan jezika

Podsjetimo se:

Evropska unija ima dvadeset tri zvanična jezika, 60-ak regionalnih i manjinskih jezika, a više od 175 jezika migranata. 

Zvanični jezici su: bugarski, češki, danski, holandski, engleski, estonski, finski, francuski, njemački, grčki, mađarski, irski, talijanski, latvijski, litvanski, malteški, poljski, portugalski, rumunski, slovački, slovenski, španski i švedski. 

Da ne bismo nabrajali sve manjinske jezike, predlažemo da skoknete na link i na stranici nađete ponešto o albanskom, jidišu, katalonskom, baskijskom i drugim jezicima. 

 

Naglasimo:

Ideja je da se promovira i sačuva raznolikost, da se radi na promociji učenja drugog, trećeg, četvrtog jezika, da se evropski prostor prevladava znanjem i razumijevanjem, a ne razlikama i granicama. 

 

Povežimo:

U Bosni i Hercegovini trebamo slaviti ovaj dan jer, kao i Evropa, imamo više od jednog zvaničnog jezika. Imamo manjinske jezike. A, za razliku od Evropske komisije, nemamo ideja šta s tim.  

 

A sada odgovorite na pitanja za današnji dan:

- Koliko stranih jezika znate?

- Koliko manjinskih jezika postoji u BiH?

- Kako se na romskom kaže Dobar dan?

 

U rubrici vijesti možete naći konkurs za sve zainteresirane: učenike i učenice srednjih škola, studente i studentice, sve mlade aktiviste - za radove koji će biti predstavljeni na okruglom stolu. Ideja je da progovorimo kulturno i bez diskriminacije. Onako, evropski. 

Moto Evropskog dana jezika je Pričaj sa mnom, pa, evo, pozivam vas na razgovor. 

Sandra Zlotrg, PROFESORICA BHS JEZIKA

izvršna direktorica

Završila Filozofski fakultet u Sarajevu: bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost naroda BiH i komparativnu književnost. Radi kao lektorica i kao profesorica BHS jezika kao drugog/stranog. Zanima je feministička lingvistika i uživa u objašnjavanju kako gramatička pravila imaju smisla.

Comments

© 2015 lingvisti.ba All rights reserved.