Lingvisti u Oslobođenju

ponedjeljak, 23. januar 2012.

Pročitajte tekst iz Oslobođenja (nedjelja, 22.1.2012.) o našem dugogodišnjem radu u Domu na Bjelavama. 

Lingvisti u Oslobodjenju

(Klikom na sliku otvorite članak u Oslobođenju) 

 

O projektu možete čitati i na našim stranicama:

O Kursu engleskog jezika u saradnji sa Općinom Centar

i

O projektu koji je finansirala Ambasada Holandije

Sličice druženja sa djecom nađite na linku.

Ispravljamo novinarski navod: Udruženje je registrirano na državnom nivou i u svom radu neovisno o Udruženju prevodilaca. 

Sandra Zlotrg, PROFESORICA BHS JEZIKA

izvršna direktorica

Završila Filozofski fakultet u Sarajevu: bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost naroda BiH i komparativnu književnost. Radi kao lektorica i kao profesorica BHS jezika kao drugog/stranog. Zanima je feministička lingvistika i uživa u objašnjavanju kako gramatička pravila imaju smisla.

Comments

© 2015 lingvisti.ba All rights reserved.