Utisci sa Konferencije, o prevođenju u Evropskoj uniji

petak, 22. april 2011.

Dragi naši/e,

donosim vam utiske sa konferencije koja je 25.3.2011. godine održana u Briselu pod naslovom Konferencija o eksternom pismenom prevođenju za zemlje kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje. Direktorat za pismeno prevođenje Evropske komisije putem konkursa odabrao je određeni broj prevodilaca/teljica, predstavnika/ca organizacija, udruženja ili institucija koje se u zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama bave ovim pitanjem. Iz Bosne i Hercegovine bilo je prisutno sedam predstavnika/ca (Nermana Mršo,  Dušica L.I. Cook, Almira Drino, Maja Brkić, Srđan Mitrović, Aida Spahić i Đermana Šeta). Ova konferencija bila je prilika da se preko predstavnika/ca navedenih zemalja, prevodiocima/teljicama u tim zemljama prenesu informacije o radu Direktorata i općenito potrebama koje EK i EU imaju kada je riječ o jezicima ove regije. Na ovoj zanimljivoj konferenciji prisutni su bili predstavnici/e: Albanije, BiH, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Gore, Srbije, Turske i Islanda.

Neke od obrađenih tema bile su: općeniti prikaz EU i prevođenja u njoj, predstavljanje okvirne strategije prevođenja, osiguranje kvaliteta, preciznost terminologije te prevodilački alati koji se koriste.

Za nas najinteresantnije informacije navodimo ovdje u kratkim crtama:

 

Osnovne informacije i općenito o prevođenju u EU:

  • Pravna osnova za multilingvalizam u EU određena je Direktivom br. 1/58 kojom se uspostavlja jednakost svih jezika, bez primata bilo kojeg jezika i mogućnosti definiranja “originalnog” i “prevedenog” teksta.
  • U EU postoje dva odvojena Direktorata koja tretiraju prevođenje. Direktorat za pismeni prijevod: www.ec.europa.eu/dgs/translation i Direktorat za usmeni prijevod: http://ec.europa.eu/dgs/scic/
  • Eurlex je višejezična baza sa propisima EU: www.eur-lex.europa.eu
  • Iako postoje 23 službena jezika u svakodnevnoj upotrebi najviše se koriste engleski, francuski i njemački.
  • Od 23 službena jezika moguće je postići 506 jezičkih kombinacija!
  • Cijena višejezičnosti za svakog/u pojedinačnog/u građanina/ku godišnje iznosi 2 EUR.
  • Zanimljiv program za mlade lingviste i prevodioce/teljice jeste program pod nazivom Juvenes Translatores.
  • Uslov za mogući angažman pri Evropskoj komisiji jeste poznavanje maternjeg jezika i još dva strana jezika. Na linku možete naći konkurse i oglase u vezi sa potrebnim prevodilačkim kadrom.
  • Za mlade prevodioce/teljice dostupna je mogućnost plaćenog petomjesečnog stažiranja.

 

Na našoj stranici možete pročitati više o prevođenju u Evropskoj uniji, o osiguranju kvaliteta pismenog prijevoda i o prevodilačkim alatima koji se koriste.

Comments

© 2015 lingvisti.ba All rights reserved.