Počinjemo sa novim ciklusom neformalne edukacije

srijeda, 30. mart 2011.

Ako vas zanima šta se sve može reći u tri minute o Udruženju i o neformalnoj edukaciji, poslušajte klip sa radija Zenit. Vijest možete naći na njihovoj stranici:

http://zenitfm.net/2011/03/24/audio-lingvisti-organizuju-jednodnevni-seminar/

Sandra Zlotrg, PROFESORICA BHS JEZIKA

izvršna direktorica

Završila Filozofski fakultet u Sarajevu: bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost naroda BiH i komparativnu književnost. Radi kao lektorica i kao profesorica BHS jezika kao drugog/stranog. Zanima je feministička lingvistika i uživa u objašnjavanju kako gramatička pravila imaju smisla.

Comments

© 2015 lingvisti.ba All rights reserved.