Lingvisti potpisali memorandum o saradnji sa Udruženjem lektora Republike Makedonije

ponedjeljak, 21. mart 2011.

Danas, 21. marta Sandra Zlotrg, izvršna direktorica Udruženja Lingvisti potpisala je Memorandum o saradnji sa Loretom Škiljević, predsjednicom Udruženja lektora Republike Makedonije. Saradnja se tiče afirmacije bosanskog jezika u RM i afirmaciji makedonskog jezika u BiH.

Saradnju ćemo početi tako što će ovogodišnja Sedmica jezika biti posvećena makedonskom jeziku. Festival će se održavati od 26. septembra do 3. oktobra u sedmici kada se obilježavaju dva važna datuma: 26. septembar je Evropski dan jezika, a 30. septembar je Međunarodni dan prevodilaca. 

Članovi i članice ova dva udruženja pripremit će program koji će uključivati kratki kurs makedonskog jezika, okrugli sto i predavanja.

Vizija našeg Udruženja jeste Svijet u kojem će raznolikost jezika značiti više razumijevanja i više dijaloga. Otvaranjem dijaloga sa makedonskim lektorima i lektoricama i otvaranjem mogućnosti svima da nauče makedonski jezik, smatramo da ćemo doprinijeti boljem razumijevanju i zbližavanju Bosne i Hercegovine i Makedonije. Tim više što smo geografski tako blizu.

Predsjednica Udruženja lektora, Loreta Škiljević rekla nam je nešto o svom Udruženju. ULRM se sastoji od lektora makedonskog jezika sa položenim lektorskim ispitom u RM. Ciljevi ULRM se kreću u pravcu očuvanja, afirmacije, popularizacije i staranja o makedonskom jeziku u sredstvima masovne komunikacije. Udruženje ima razvijenu svijest o saradnji sa državnim institucijama i organizacijama s kojima, preko udruženih programa, realizuje svoje programske ciljeve i zadatke.

U vezi sa saradnjom sa Udruženjem Lingvisti Loreta Škiljević je dodala: "Nadamo se da će popularizacija oba jezika biti na opću dobrobit, jer ćemo inicirati dublju saradnju. Istraživajući oba jezika naići ćemo na neke zajedničke elemente koji imaju kohezivnu vezu. Na pr. naučnom analizom turcizma doći ćemo do veznih elemenata. Ova tema bi mogla biti veoma zanimljiva, možda za okrugli sto. Onda, možemo ići još dalje: inicirati prevod vaših pisaca u RM. Isto i obrnuto."

Jedan uspostavljen most otvara tolike nove puteve...

Sandra Zlotrg, PROFESORICA BHS JEZIKA

izvršna direktorica

Završila Filozofski fakultet u Sarajevu: bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost naroda BiH i komparativnu književnost. Radi kao lektorica i kao profesorica BHS jezika kao drugog/stranog. Zanima je feministička lingvistika i uživa u objašnjavanju kako gramatička pravila imaju smisla.

Comments

© 2015 lingvisti.ba All rights reserved.