Kompjuterski potpomognuto prevođenje

četvrtak, 22. septembar 2011.

Naš kolega Semir bavi se informatikom i prevođenjem u sekciji 'informatički alati' našeg biltena. U broju 25/26 objašnjava nam zamke alatke Google Translate.

 

Google Translate – za ili protiv?

Neosporno je da je Googleova inovacija iz naslova teksta postala svjetski popularan „alat“. Google Translate svakom od nas može biti od velike pomoći kada imamo tekst na jeziku kojeg nikako ne poznajemo, jer tako i bez pola muke možemo dobiti barem neku predstavu o sadržaju rečenica koje se nalaze pred nama.

Međutim, potreban je oprez prilikom korištenja prijevoda koji dobijemo putem njega ili sličnih aplikacija. Preporučuje se da se ovako dobiveni prijevod koristi isključivo u vlastite i informativne svrhe a nikako u službenoj komunikaciji sa govornicima nekog stranog jezika ili prilikom profesionalnog pružanja prevodilačkih usluga. To znači da, nažalost svih koji se prevođenjem bave profesionalno, Google Translate nije donio ništa revolucionarno niti zaista upotrebljivo.

Ako se pitate zašto to ne treba primjenjivati u službene svrhe, izvolite pročitati sljedeći nasumice odabrani primjer prevođenja uz pomoć Google Translatea (smjer: engleski->hrvatski, septembar 2011):

EN: Download Firefox, Safari or Opera to fully enjoy this site and the rest of the net.

HR: Preuzmi Firefox, Safari ili Opera u potpunosti uživati ​​uovim stranicama, a ostatak od neto.

Gore navedeni primjer, kao i čitav koncept razvoja prevođenja uz pomoć mašina/računara, zorno pokazuje kako ni najrazvijeniji računarski sistemi još uvijek nisu u stanju „otprve“ proizvesti smislen i kvalitetan prijevod, iako su računari i informacijske tehnologije danas napredovale do neslućenih razmjera. Računari mogu ispravno prevesti riječ sa njenim (najvjerovatnijim) ekvivalentom iz rječnika, možda čak i poneku sintagmu, ali trenutno nisu niti će u bližoj budućnosti moći ispravno prenijeti smisao cijele rečenice ili pasusa sa jednog na drugi jezik, sa svim nijansama značenja i sociolingvističkim varijacijama koje postoje u originalnoj rečenici. U prevodilačko-informatičkim krugovima se tek 2029. godina pominje kao realan  rok do kojeg će mašinsko prevođenje napredovati do te mjere da bi moglo iole samostalno proizvesti kvalitetan prijevod. Kada je riječ o ozbiljnom prevođenju, trenutno je čovjek/prevodilac i dalje ključna osoba u procesu prevođenja, ali računari mu mogu znatno pomoći.

Naravno, moguće je da prevodioci upotrijebe Google Translate da dobiju ovakav „grubi“ prijevod i onda detaljno vrše prepravke (takozvani „post-editing machine translation“ ), ali to se u praksi pokazalo kao vrlo zahtjevan zadatak, barem kada je riječ o našim jezicima.

Problem sa našom grupom jezika (južnoslavenski) je taj što je ona izrazito “nezgodna” za mašinsko prevođenje pošto padeži znatno kompliciraju automatsku zamjenu jedne riječi sa drugom. Nije teško razumjeti zašto računar jednostavno ne može na osnovu npr. originalne engleske riječi znati precizno u kojem će ona padežu biti kada se prevede na naš jezik. Upravo iz tog razloga, te iz razloga realno malog tržišta koji naši jezici zauzimaju, i onih nekoliko naprednih aplikacija za mašinsko prevođenje (programi kao što su Systran, ProMT, itd) ne uključuje nijedan od naših već samo veće svjetske jezike.

Ako se vratimo na pitanje iz naslova, ostat će nam i dalje dilema šta da na kraju svega zaključimo. Najkompletniji odgovor kada je riječ o našim jezicima bi u suštini bio i onaj koji je najneutralniji - da, ako nam je potreban prijevod u informativne svrhe nečega što inače ne bismo nikako razumjeli, a NE (velikim slovima, primijetite) ako smo profesionalni prevodioci.

P.S. moglo bi biti korisno da ovdje naglasimo još jednu važnu stvar koju svi profesionalni prevodioci trebaju imati na umu. Google Translate jeste besplatan, ali je naravno iluzorno očekivati da Google nema nikakve koristi od toga. Korist je ta da Google čuva sve ono što vi unesete u stranicu kada želite dobiti prijevod, i te unose on sprema i koristi za daljnji razvoj ove usluge. To zapravo znači da ne biste trebali nikada u njega unositi tekst iz dokumenata koji su povjerljivi, jer svi ti podaci u trenutku unosa u Google Translate u suštini postaju i njegovo vlasništvo. Dakle, oprez i sa te strane.

Semir Mehadžić

Pošto se bliži Međunardni dan prevodilaca, koristimo priliku pozvati vas na predavanje o kompjuterski potpomognutom prevođenju kolegice magistrice Nejle Kalajdžisalihović 30. septembra u 18 sati u Međunarodnom centru za djecu i omladinu na Grbavici. Ulaz je slobodan.

Sandra Zlotrg, PROFESORICA BHS JEZIKA

izvršna direktorica

Završila Filozofski fakultet u Sarajevu: bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost naroda BiH i komparativnu književnost. Radi kao lektorica i kao profesorica BHS jezika kao drugog/stranog. Zanima je feministička lingvistika i uživa u objašnjavanju kako gramatička pravila imaju smisla.

Comments

© 2015 lingvisti.ba All rights reserved.