Gledajte Sabinu i Sandru na virtuelnoj izložbi BiH ili ne BiH

utorak, 21. juni 2011.

U sklopu projekta „Zapošljavanje i zadržavanje mladih“ (YERP) u Bosni i Hercegovini, Međunarodna organizacija za migracije je u decembru 2010. napravila prvo istraživanje o mladim ljudima u dijaspori i njihovim stavovima prema povratku na tržište rada u BiH.

Na pitanje „Razmišljate li o povratku u BiH?“, od 1635 osoba njih 808 (49%) je navelo da razmišljaju o privremenom ili stalnom povratku nazad u BiH. Anketirani su bili emigranti, porijeklom iz cijele Bosne i Heracegovine, a nastanjeni u svim zemljama svijeta. Putem on-line ankete istražene su grupe ljudi do 45 godina: mladi u dijaspori, mladi povratnici koji se nalaze u BiH i mladi ljudi u dijaspori sa iskustvom povratka, a koji su po drugi put napustili BiH.


Sabina i Sandra iskoristile su ovu priliku da predstave našu ljetnu školu i pokažu na koji način mi možemo doprinijeti povezivanju  mladih iz dijaspore sa svojom domovinom, u ovom slučaju kroz časove maternjeg jezika i intenzivno druženje.

Virtuelnu izložbu, a time i video našeg Udruženja možete pogledati na stranici http://www.bihilinebih.ba/video/, a više o svemu možete saznati i, naravno, na njihovoj Facebook stranici, pod nazivom 'BiH ili ne BiH? To BiH or not to BiH?'

 

Comments

© 2015 lingvisti.ba All rights reserved.