Cijena škole

Cijena škole je 250 eura.

Cijena uključuje:

  • Vježbanku za određeni nivo
  • Kulturni program
  • Jednodnevnu ekskurziju
  • Članstvo u Lingvistima.

U slučaju da ne želite ići na ekskurziju, cijena škole je 230 eura.

Ako želite dodatne časove, od 31.7. do 4.8., cijena je dodatnih 100 eura.

Comments

© 2015 lingvisti.ba All rights reserved.