Privatni časovi

Udruženje Lingvisti može, na vaš zahtjev, organizirati privatne časove engleskog ili bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika u terminu koji vama najbolje odgovara. Pri tome ste u mogućnosti da odredite dinamiku odvijanja časova.

Sve što trebate uraditi je:

  • kontaktirati nas putem maila ili na telefon (033) 645 343 i dati nam sve informacije.

Mi ćemo:

  • pronaći profesora/icu među našim članovima sa kojim/om ćete se dogovarati o terminima, načinu i mjestu odvijanja časova.
  • oblikovati časove prema vašim potrebama.

 

Literatura i materijali

Literaturu i materijale koji se koriste na časovima profesori(ce) prilagođavaju vašim potrebama i interesovanjima.

Naši osnovni materijali za časove engleskog jezika zasnovani su na udžbeniku New Cutting Edge s popratnim materijalima.

Comments

© 2015 lingvisti.ba All rights reserved.