Privatni časovi

Udruženje Lingvisti može, na vaš zahtjev, organizirati privatne časove engleskog, njemačkog, italijanskog, španskog ili bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika u terminu koji vama najbolje odgovara. Pri tome ste u mogućnosti da odredite dinamiku odvijanja časova.

Sve što trebate uraditi je:

  • kontaktirati nas putem maila ili na telefon (033) 645 343 i dati nam sve informacije.

Mi ćemo:

  • pronaći profesora/icu među našim članovima sa kojim/om ćete se dogovarati o terminima, načinu i mjestu odvijanja časova.
  • oblikovati časove prema vašim potrebama.

Literaturu i materijale koji se koriste na časovima profesori(ce) prilagođavaju vašim potrebama i interesovanjima.

Naši osnovni materijali za časove engleskog jezika zasnovani su na udžbeniku New Cutting Edge s popratnim materijalima.

Naše saradnice su:

Selma Asotić, Profesorica engleskog jezika

projektna koordinatorica

Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, na Odsjeku za engleski jezik i književnost i Odsjeku za komparativnu književnost. Završava magistarski studij iz prevođenja. Radi kao prevoditeljica i profesorica engleskog kao drugog/stranog jezika. Velika ljubiteljica engleskog fudbala. Također, pjesnikinja u nastajanju.

Ifeta Palić, Profesorica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika

koordinatorica za kurseve

Bachelor bosanskog, hrvatskoga i srpskog jezika i književnosti naroda BiH. Trenutno na master studiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. BHS kao drugi/strani predaje od 2013. godine. Voli pričati i raspravljati o jeziku. 

Amila Tutkur, Profesorica engleskog jezika

saradnica

Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Sarajevu - Odsjek za engleski jezik i književnost. Trenutno privodi kraju magistarski studij na istom fakultetu. Radi kao profesorica engleskog jezika i prevoditeljica.  Članica je Udruženja od 2013. godine. 

 

JASENKA KAPETANOVIĆ, PROFESORICA ENGLESKOG JEZIKA

saradnica

Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, na Odsjeku za engleski jezik i književnost. Završava magistarske studije iz prevođenja i nastave engleskog kao drugog/stranog jezika. Radi kao profesorica i prevoditeljica. Voli čitati i putovati, pronalaziti zanimljivu muziku iz različitih kultura i raspravljati o svemu i svačemu.

Lejla Ljuca, saradnica

profesorica BHS jezika i književnosti

Diplomirala na Odsjeku za književnosti naroda BiH i bosanskom, hrvatskom, srpskom jeziku na Filozofskom fakultetu u Sarajevu gdje je trenutno na magistarskom studiju. Osim što studira, radi i kao profesorica BHS jezika kao drugog/stranog.

Mara Panozzo, volonterka

profesorica italijanskog, engleskog i španskog jezika

Mara je rođena i odrasla u Italiji, gdje je diplomirala kulturalnu meditaciju i prevođenje. Magistrirala je 2015. konferencijsko prevođenje. Nakon što je šest mjeseci predavala u Peruu, vratila se u Evropu gdje radi kao konferencijska prevoditeljica za italijanski, engleski i španski jezik. Voli raspravljati o društvenim, političkim i pitanjima ekologije.

Comments

© 2015 lingvisti.ba All rights reserved.