Kontakt

                                   
                                   
                               

Adresa:

Ložionička 15
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovin
a

Radno vrijeme:

pon./čet.   ured:     12:00 - 17:00
                 kursevi: 17:30 - 20:30
petak        ured:     12:00 - 17:00

subota/nedjelja       ne radimo

Možete nas kontaktirati na broj telefona:

Tel/faks: +387 (0)33 645 343

Uvijek smo dostupni na sljedeće e-mail adrese:

jezicki.centar@lingvisti.ba - ako vas zanima nešto u vezi sa našim kursevima ili projektima

info@lingvisti.ba - ako vam treba informacija u vezi sa sudskim tumačima, ako imate upit bilo koje vrste

clanstvo@lingvisti.ba- ako ste naš član ili članica ili to želite postati, pišite na ovaj mail! 

Pitajte nas o prevođenju, o kursevima, o sudskim tumači(ca)ma, o privatnim časovima... jer mi smo vaš jezički resursni centar!

Na upite mailom odgovaramo garantirano u roku od 24 h!

Na mailove odgovaraju:

Sandra Zlotrg, PROFESORICA BHS JEZIKA

izvršna direktorica

Završila Filozofski fakultet u Sarajevu: bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost naroda BiH i komparativnu književnost. Radi kao lektorica i kao profesorica BHS jezika kao drugog/stranog. Zanima je feministička lingvistika i uživa u objašnjavanju kako gramatička pravila imaju smisla.

Selma Asotić, Profesorica engleskog jezika

projektna koordinatorica

Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, na Odsjeku za engleski jezik i književnost i Odsjeku za komparativnu književnost. Završava magistarski studij iz prevođenja. Radi kao prevoditeljica i profesorica engleskog kao drugog/stranog jezika. Velika ljubiteljica engleskog fudbala. Također, pjesnikinja u nastajanju.

Ifeta Palić, Profesorica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika

koordinatorica za kurseve

Bachelor bosanskog, hrvatskoga i srpskog jezika i književnosti naroda BiH. Trenutno na master studiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. BHS kao drugi/strani predaje od 2013. godine. Voli pričati i raspravljati o jeziku. 

Comments

© 2015 lingvisti.ba All rights reserved.