O nama

Udruženje za jezik i kulturu Lingvisti je udruženje koje radi na promociji cjeloživotnog učenja i promociji jezikā kroz kurseve jezika i seminare iz oblasti jezika čime želimo doprinijeti razvoju i unapređenju našeg obrazovnog sistema. Cilj nam je da naši članovi/članice, polaznici/polaznice naših kurseva unaprijede svoje znanje za bolji uspjeh u školi, na poslu i u životu.

Udruženje je osnovano 19. 7. 2005. godine pod nazivom Udruženje mladih lingvista i prevodilaca u BiH. Ime smo promijenili 2011. godine u Udruženje za jezik i kulturu Lingvisti jer smatramo da bolje odražava ono šta radimo. Ostavili smo dio naziva Lingvisti kao svoj trademark, jer nam je to domena a i naziv elektronskog magazina.

Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

  • rad na promociji cjeloživotnog učenja, prvenstveno učenja stranih jezika ali i rad na promoviranju jezičke norme i širenju kulture govora
  • podizanje svijesti javnosti o potrebi učenja jezika
  • pomoć u promociji jezikā i edukaciji u pogledu jezika
  • doprinos promociji kulture i međusobnog razumijevanja među ljudima, razumijevanja različitosti unutar pluralnog, demokratskog bh. društva
  • razmjena informacija i unapređenje poslovnog kodeksa branše
  • jačanje mreže lingvista i prevodilaca širenjem informacija o postojećim institucijama i mehanizmima za usavršavanje znanja,
  • promoviranje principa kompetentnosti i profesionalizma
  • podrška razvoju obrazovnog sistema Bosne i Hercegovine

Naša vizija je: Svijet u kojem će raznolikost jezika značiti više razumijevanja i više dijaloga.                                

Comments

© 2015 lingvisti.ba All rights reserved.