O nama

2e19a4da-0e07-4433-b5a3-aa2fe811ee7e.jpg 648bad46-5b89-4e2f-b2a7-4ff885ec3794.jpg f6acdf92-298b-4504-ac02-8511395a191c.jpg 17423fb9-be38-4d2e-91aa-6fa8d2ee83e7.jpg d4fe6460-9f9e-4dd7-8e29-74aef807af30.jpg 714d19f4-8af5-4605-9997-987e08c14542.jpg 232e9f55-2123-4528-8cab-36f642361d6c.jpg 30986aad-c873-4575-9efb-4e0965aab3eb.jpg 828de7a2-bd98-439f-9e23-3bb74fbc9340.jpg da74857b-9400-4711-8598-dec630c0406a.jpg c8ecd238-ea6a-4c00-85da-3850b97847d1.jpg 440b8d51-57be-4c2e-a6dc-76f3d331da46.jpg 7360f6ba-12de-4caa-990a-332eab3cac35.jpg e8147221-2150-4193-9df1-9cafb8312e9b.jpg 7989d63e-1b54-4fbb-9623-f1c0fd22f10b.jpg

Udruženje za jezik i kulturu Lingvisti je udruženje koje radi na promociji cjeloživotnog učenja i promociji jezikā kroz kurseve jezika i seminare iz oblasti jezika čime želimo doprinijeti razvoju i unapređenju našeg obrazovnog sistema. Cilj nam je da naši članovi/članice, polaznici/polaznice naših kurseva unaprijede svoje znanje za bolji uspjeh u školi, na poslu i u životu.

Udruženje je osnovano 19. 7. 2005. godine pod nazivom Udruženje mladih lingvista i prevodilaca u BiH. Ime smo promijenili 2011. godine u Udruženje za jezik i kulturu Lingvisti jer smatramo da bolje odražava ono šta radimo. Ostavili smo dio naziva Lingvisti kao svoj trademark, jer nam je to domena a i naziv elektronskog magazina.

 

Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

  • rad na promociji cjeloživotnog učenja, prvenstveno učenja stranih jezika ali i rad na promoviranju jezičke norme i širenju kulture govora
  • podizanje svijesti javnosti o potrebi učenja jezika
  • pomoć u promociji jezikā i edukaciji u pogledu jezika
  • doprinos promociji kulture i međusobnog razumijevanja među ljudima, razumijevanja različitosti unutar pluralnog, demokratskog bh. društva
  • razmjena informacija i unapređenje poslovnog kodeksa branše
  • jačanje mreže lingvista i prevodilaca širenjem informacija o postojećim institucijama i mehanizmima za usavršavanje znanja, promoviranje principa kompetentnosti i profesionalizma
  • podrška razvoju obrazovnog sistema Bosne i Hercegovine

 

Naša vizija je:

Svijet u kojem će raznolikost jezika značiti više razumijevanja i više dijaloga.