Kurs švedskog jezika za početnike i konverzacioni kurs

12. februar 2018

 

Švedski jezik -  A1 nivo 

Na kursu za početnike (A1 nivo), učimo osnove švedskog jezika. Fokusirat ćemo se na konverzaciju, čitanje i pisanje. Naš cilj je da već od prvog časa pokušamo progovoriti na švedskom, koristeći se osnovnom gramatikom i bogatim vokabularom. Naučit ćemo kako se predstaviti, postavljati pitanja, brojati, razgovarati o porodici, hobijima, vremenu, kako se snaći u supermarketu, a također ćemo govoriti i o švedskoj kulturi, turizmu i mnogim drugim stvarima.

 

Predavačica Linda Johansson govori švedski kao maternji jezik i već pet godina predaje švedski polaznicima i polaznicama na različitim nivoima. Također govori engleski i BHS jezik.

 

Uz predavačicu koja je izvorna govornica, imate priliku savladati pravilno izgovaranje glasova i gramatička pravila, te steći uvid u švedsku kulturu i tradiciju.

Rad u malim grupama sa 5 do 8 polaznika i polaznica omogućava svim kandidatima da što brže napreduju.

 

Kurs traje 3 mjeseca (12 sedmica). Časovi se održavaju dva puta sedmično (po 90 minuta). A1 nivo sastoji se od ukupno 48 časova.

 

Cijena kursa je 400 KM, a knjige se dostavljaju polaznicima i polaznicama u elektronskom formatu.

 Prijave primamo do petka, 23. marta. Kurs počinje u ponedjeljak, 26. marta.

 

Konverzacioni kurs švedskog jezika (za polaznike koji su završili minimalno A2 kurs)

Na konverzacionom kursu švedskog jezika u potpunosti se fokusiramo na razgovor kako bismo obnovili i produbili svoje znanje švedskog jezika. Svake sedmice razgovaramo o drugoj temi i čitamo tekstove i članke. Rad u malim grupama, sa izvornom govornicom švedskog jezika – profesoricom Lindom Johansson, garantira brz napredak, uz puno zabave!

 

Kurs traje 3 mjeseca (12 sedmica). Časovi se održavaju jednom sedmično (po sat i po). Konverazcioni kurs se sastoji od ukupno 24 sesije.

 

Cijena kursa je 200 KM, a svi materijali bit će dostavljeni kadidatima i kandidatkinjama putem elektronske pošte.

Molimo vas da prilikom prijavljivanja naznačite koji nivo ste zavšili.

 Prijave primamo do petka, 23. marta. Kurs počinje u ponedjeljak, 26. marta.


Popunite aplikaciju

Linda Johansson, saradnica

predavačica švedskog jezika

Linda Johansson je predavačica švedskog jezika, predaje švedski jezik i drži individualne časove zadnjih 5 godina. Ima iskustvo rada sa djecom, mladim ljudima i odraslima. Švedski joj je maternji jezik, a govori i engleski i BHS. Dostupna je za individualne časove ili male grupe na svim nivoima švedskog jezika i časove konverzacije. Možete joj se javiti putem email adrese: lindajohansson1000@outlook.com 

Comments

© 2015 lingvisti.ba All rights reserved.