Obuka iz usmenog prevođenja

KURS KONSEKUTIVNOG I SIMULTANOG PREVOĐENJA
u saradnji sa prevodilačkom školom Multilingua iz Beograda


Udruženje je tri godine uzastopno (2007-2009) organiziralo kurs usmenog prevođenja metodom preuzetom od Interne prevodilačke škole iz Bruxellesa (SCIC - Service Commun d'Interprétation de Conférence).

Kurs je trajao četiri vikenda i trebao je omogućiti kandidatima sticanje i nadogradnju vještina konsekutivnog i simultanog prevođenja (vještinu bilježenja, upotrebe tehničkih sredstava i opreme za simultani prijevod, uz bogaćenje leksičko-terminološkog fonda).

Uključivao je praktično vježbanje simultanog i konsekutivnog prevođenja i teorijska predavanja iz oblasti kao što su pravo, finansije, multikulturizam, ekologija itd.

Uslovi za pohađanje kursa bili su univerzitetska diploma (ili apsolventski status) i dobro aktivno znanje radnih jezika.

Školu je uspješno završilo 83 polaznika.


Predavači na kursu bili su prof. Vladimir Pavlović i prof. Amira Sadiković.

Konsekutivno i simultano prevođenje od 2010. godine možete pohađati u okviru neformalne edukacije. Predavačice su Đermana Šeta i Aida Spahić, koje su završile prvi kurs usmenog prevođenja i na narednim kursevima bile asistentice profesoru Pavloviću, i same dugogodišnje konferencijske prevoditeljice.