Privatni časovi engleskog i bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika kao drugog/stranog u Sarajevu

Udruženje Lingvisti može, na Vaš zahtjev, organizirati privatne časove engleskog ili bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika u terminu koji Vama najbolje odgovara. Pri tome ste u mogućnosti da odredite dinamiku odvijanja časova.

Sve što trebate uraditi je:

  • kontaktirati nas putem maila ili na telefon (033) 645 343 dati nam sve informacije.

Mi ćemo:

  • pronaći profesora/icu među našim članovima sa kojim/om ćete se dogovarati o terminima, načinu i mjestu odvijanja časova.
  • oblikovati časove prema vašim potrebama

 

Literatura i materijali

Literaturu i materijale koji se koriste na časovima profesori(ce) prilagođavaju Vašim potrebama i interesovanjima.

Naši osnovni materijali za časove engleskog jezika zasnovani su na udžbeniku New Cutting Edge s popratnim materijalima.