Zanat - prevodilaštvo/seminar za klijente

Zanat - prevodilaštvo / seminar za klijente

Ciljna skupina su korisnici prevodilačkih usluga koji žele što učinkovitije koristiti usluge prevoditelja u svom svakodnevnom poslovanju ili za posebne prilike

U eri globalizacije i sa tržištima na kojima, kako u zemlji tako i u inostranstvu, učestvuju kompanije sa različitih govornih područja, neophodno je ostvariti komunikaciju na stranom jeziku. Prilikom planiranja komunikacije, bilo da se radi o korespondenciji ili o organiziranju nekog skupa, često se dešava da se segment prevodilaštva ostavi kao nešto što će biti "lako odrađeno", a što se često odrazi na kvalitet komunikacije i dovede do neželjenih rezultata. Ovaj seminar će vam omogućiti da se upoznate sa poslom koji se odvija izmađu vaše "narudžbe" i naše "isporuke". Poseban segment obrađuje način odabira odgovarajućeg prevoditelja (ili grupe) za specifičnu tematiku ili događaj, kao i korake koji su potrebni u obezbjeđivanju tačnog, kako gramatički i pravopisno tako i kontekstualno, prevoda.

Pošto je ovo seminar za klijente, datum, cijena i mjesto održavanja seminara dogovaramo na upit.

Predavačica na ovom seminaru je Dušica Lukrecija Ikić-Cook.