Sabina Bečić - biografija

Sabina Bečić (1986) je profesorica engleskog jezika i književnosti. Od septembra 2008. godine radi kao profesorica engleskog jezika u Srednjoj elektrotehničkoj školi, a u oktobru iste godine pridružuje se timu predavačica na kursevima koje organizira Udruženje Lingvisti. Na kursevima je radila na svim modulima i učestvovala u osmišljavanju planova i programa koji se koriste u nastavnom procesu.

Radi kao predavačica na ljetnoj školi bosanskog, hrvatskoga i srpskog jezika u organizaciji Udruženja. Od februara do juna 2010 i 2011. godine radila je kao demonstratorica na predmetu Metodika u nastavi engleskog jezika na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Sarajevu.