Đermana Šeta - biografija

Đermana Šeta (1981) diplomirana je anglistica, samostalna prevoditeljica i sudska tumačica za engleski jezik.

Od završetka studija (2004.) a i tokom studija, aktivno radi kao pismena i usmena prevoditeljica za brojne domaće i međunarodne kompanije. Polaznica je Obuke za instruktore za konsekutivno i simultano prevođenje (Multilingva i Udruženje mladih lingvista i prevodilaca, 2007).

Posjeduje iskustvo rada na press-konferencijama, seminarima, zvaničnim sastancima i službenim putovanjima. Titulu magistrice nauka stekla je 2009. na Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.