Kurs engleskog jezika za odrasle u Sarajevu

98068fde-b89e-4f30-a61a-42088ed29c2a.jpg 14fd2832-93c2-48b3-befd-fd7533c5a261.jpg 93779994-9ea0-44d4-b540-cb9771cec48f.JPG 95b31c58-66a0-4a88-ac9b-d502c330f703.JPG bcc337e8-eb77-46f2-826d-38f7a4e5bba7.JPG 74c6f44e-cbe9-4141-ab3b-0994db40b0b8.JPG e5df2e72-ea7a-4a9e-a82a-6f62f037514e.jpg 944b281b-d2e5-4eda-97c4-ea9b3161bd2d.jpg 643b86b4-2670-444a-b231-604f7d77dec3.jpg

 

Na redovnom kursu engleskog jezika u Udruženju Lingvisti možete:

 • na interaktivni način naučiti engleski jezik za svakodnevne potrebe, putovanja, komunikaciju u prodavnici, na radnom mjestu, za korespondenciju
 • upoznati kulturu engleskog govornog područja kroz čitanje tekstova, gledanje zanimljivih video zapisa i slušanje priča izvornih govornika.

Mi u Udruženju Lingvisti:

 • oblikujemo časove prema vašim potrebama, zajednički biramo teme koje su vam naročito bitne zbog posla, fakulteta ili drugih obaveza
 • organiziramo časove komunikacije sa izvornim govornicima i nudimo sve veći broj konverzacijskih časova kako se penjete na viši nivo
 • dajemo mogućnost plaćanja u ratama.

Sve što trebate uraditi je da:

 • dođete do nas, uradite ulazni test i popunite upisni list.

Na osnovu testa utvrđujemo nivo vašeg poznavanja engleskog jezika i svrstavamo vas u odgovarajuću grupu.

 

Nivoi

U osmišljavanju planova i programa za kurs engleskog jezika oslanjamo se na zajednički evropski okvir za jezike (Common European Framework) zato što smo prepoznali važnost takvog okvira u kojem se ističe da plan i program mora biti sveobuhvatan, jasan i koherentan. Sveobuhvatan mora biti na način da treba pokušati pružiti što je moguće kompletniji dijapazon jezičkih vještina i znanja. Jasnost znači da sve informacije moraju biti jasno formulirane, eksplicitne i razumljive korisnicima. A koherentnost od nas zahtijeva da poštujemo slijedeće komponente:

 • spoznavanje potreba polaznika
 • definiranje ciljeva polaznika i učitelja
 • određivanje sadržaja materijala koji se koriste
 • odabir ili pravljenje materijala
 • sastavljanje nastavnih planova i programa
 • upotreba raznih nastavnih metoda u nastavi
 • vrednovanje, testiranje, samoprocjena

 

Vodeći se tim principima, a poučeni dugogodišnjim iskustvom, na redovnom kursu engleskog jezika možemo vam ponuditi sljedeće nivoe:

 • Pripremni nivo - Breakthrough, A1
 • Osnovni nivo - Waystage, A2
 • Jači osnovni nivo - Strong Waystage, A2+
 • Prijelazni nivo - Threshold, B1
 • Samostalni nivo - Vantage, B2
 • Jači samostalni nivo - Strong Vantage, B2+
 • Napredni nivo - Effective Operational Proficiency, C1
 • Vrsni nivo - Mastery, C2

 

Tabelu sposobnosti govornika pogledajte klikom na link

 

Literatura i materijali

Koristimo:

 • zanimljive udžbenike i vježbanke (New Cutting Edge) i dodatni materijal u skladu sa CEF-om;
 • Prezentacije u Power Point-u na projektoru;
 • internet, časopise, rječnike, gramatike kao i druga sredstva neophodna za učenje jezika.

 

Cijene i plaćanje

Svaki nivo traje četiri mjeseca (18 sedmica), sa fondom od 72 časa (4 časa sedmično).

Cijena za nivoe A1 do B2+ jeste: 4 rate x 75 KM + PDV.

Cijena za nivoe C1 i C2 jeste: 4 rate x 100 KM + PDV. 

 

 • Kursevi se održavaju dva puta sedmično, u večernjim terminima.
 • Polaznici su raspoređeni u grupe do osmero polaznika.
 • Časovi se održavaju u dva termina:

I grupa - 17:30 do 19:00
II grupa - 19:00 do 20:30

 

Predavačica