Kurs bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika u Sarajevu

14c5d5c7-b8cf-4bb4-9506-38c9338f943a.jpg a01694d5-3c05-484a-9e8f-139351b686ac.jpg 34b8d0cb-b0ce-4422-878f-741493c97dc7.JPG 9929d108-6566-4395-8065-20525725e984.JPG 4679b7ad-799e-444d-b5ea-5eaec508d1bc.jpg

 

Na našem redovnom kursu bosanskog, hrvatskog, srpskog kao drugog/stranog jezika u Udruženju Lingvisti možete:

 • na interaktivni način naučiti jezik za svakodnevnu komunikaciju, poslovne potrebe, upoznavanje ljudi...
 • upoznati bh. kulturu i običaje (tradicionalnu i modernu).

 

Mi u Udruženju Lingvisti:

 • dajemo vam mogućnost da se uključite na kurs na bilo kojem nivou
 • oblikujemo časove prema vašim potrebama.

Sve što trebate je da:

 • dođete do nas, uradite ulazni test i popunite upisni list.

 

Na osnovu testa odredit ćemo nivo poznavanja jezika i svrstati vas u odgovarajuću grupu.

 

Nivoi

Naš plan i program prati zajednički evropski okvir za jezike (Common European Framework) prema kojem imamo sljedeće nivoe:

 • Pripremni nivo -  A1
 • Osnovni nivo - A2
 • Jači osnovni nivo - A2+
 • Prijelazni nivo - B1
 • Samostalni nivo - B2
 • Jači samostalni nivo - B2+
 • Napredni nivo - C1
 • Vrsni nivo - C2

 

Literatura i materijali

Knjige i materijali koje ćete dobiti na početku nastave nastali su kao rezultat dugogodišnjeg rada na podučavanju bhs kao stranog jezika i na osnovu već postojećih udžbenika za učenje bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika.


Koristimo:

 • Multimedijalni set za učenje bosanskog jezika (UMLiP, 2006)
 • Alexander, Ronelle & Ellen Elias-Bursać. (2006) Bosnian, Croatian, Serbian: a Textbook. Madison: University of Wisconsin Press.
 • Audio i video materijale
 • Rječnike i gramatike
 • Časopise, softvere i internet

 

Cijena i plaćanje

Plaća se u mjesečnim ratama:

 • Cijena: 100 KM + PDV / mjesec

 

Časovi

 • Dva puta sedmično po 1,5 h
 • Časovi se održavaju ili od 17:30 do 19:00 ili od 19:00 do 20:30.
 • Polaznici/ce su podijeljeni u male grupe (do osmero) prema nivou poznavanja jezika.

 

Predaju