Pismeno prevođenje

Prevođenje je autorski rad. Jedinica mjere za pismeni prijevod je jedna autorska kartica.

Broj kartica u dokumentu računa se u Wordu. Označite sav tekst i idete na opciju Review -> Word Count. U Word Count-u možete vidjeti koliko stranica, redova i paragrafa sadrži vaš dokument.

Broj karaktera podijelite sa 1800 i dobit ćete broj kartica.

Važno je da uzmemo karticu kao jedinicu obračuna jer broj stranica dokumenta (skoro) nikada nije jednak broju kartica zbog različitog formata, fonta, veličine proreda itd. Otprilike, jedna kartica odgovara gusto pisanoj stranici Times New Roman, 12 f. i 1,5 prored.

Razlike u obračunu kartica su u tome da li se računaju karakteri bez razmaka (Characters – no spaces) ili karakteri sa razmakom (Characters – with spaces); te da li se obračunava kao 1800 karaktera ili manje.

Značajni projekti:

  1. prijevod Windows Viste i Microsoft Office paketa na bosanski jezik (u saradnji sa ETF Sarajevo i Microsoftom BiH).
  2. prijevod cjelokupnog dokumentarnog serijala "Otisci - 15 godina poslije" od 25 epizoda za emitiranje na austrijskoj televiziji (produkcija XY Films)
  3. publikacija za jubilej MDD Merhamet, 
  4. Olimpijska povelja MOK-a (za Olimpijski komitet BiH) i Statut Olimpijskog komiteta
  5. Publikacije "Zaštita djece od trgovine ljudima" i "Standardi o zaštiti djece"(za Save the Children SEE)
  6. Knjiga "Pozitivna disciplina" (za Save the Children SEE)
  7. Preveli sa engleskog na bosanski, hrvatski, srpski jezik Priručnik o razvijenim sudskim praksama MKSJ-a (Sarajevo: ICTY, UNICRI, 2009)