Jezički resursni centar

Lingvisti su vaš referentni centar! Pitajte nas!

O pismenom prevođenju

Pogledajte kako se obračunava pismeni prijevod.

O usmenom prevođenju

Kakva je razlika između konsekutivnog i simultanog prevođenja?

O lekturi

Šta je lektura a šta korektura?

Informacije o sudskim tumačima

Šta rade sudski tumači? Olakšavamo vam potragu za sudskim tumačima.

O jeziku na internetu

Pogledajte našu kolekciju najkorisnijih jezičkih internet stranica.

Važni datumi

Značajni datumu u svijetu jezika.

Konferencija o eksternom prevođenju za zemlje kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje, Brisel

Pročitajte utiske sa Konferencije