Projekti na kojima radimo

2006. - danas Projekti u Domu za djecu bez roditeljskog staranja

juni, juli 2012. Ljetna škola znanja i kreativnosti u Donjem Vakufu - Moj grad me treba! - Partneri u projektu sa Zavodom Krog

2010 - 2011. Neformalna edukacija iz jezika

januar - juni 2011. Gender senzitivni jezik u obrazovanju, medijima i pravnim dokumentima

2007.-2009. Obuka iz usmenog prevođenja

2009. Sedmica jezika

2008. MS Office i Vista na bosanskom

2007. Kulturne večeri

2005. Vodič kroz Univerzitet u Sarajevu za maturante