Ko se može prijaviti?

Jedini uvjet koji imamo za ovu školu jeste da imate više od 15 godina.

Znači, ako ste porijeklom iz Bosne i Hercegovine; ako znate nekoga da zna b, h, s; ako studirate jezike BiH; ako želite čitati Ivu Andrića u originalu; ako vam je muž/žena/djevojka/momak iz BiH... To su neki od razloga zašto da upišete ovu školu.

Polaznici/e mogu biti:

  • građani/ke Bosne i Hercegovine koji/e žive u dijaspori, potomci iseljenika iz BiH koji žele da se podsjete svog jezika ili ga tek žele početi učiti;
  • strani/e državljani/ke koji/e borave u Sarajevu i BiH a nemaju vremena u toku godine pohađati kurseve;
  • studenti/ce koji/e studiraju bosanski, hrvatski, srpski jezik van BiH koji/e na ovaj način jezike koje uče mogu smjestiti u kulturalni okvir ovih prostora,
  • i svi ostali koji za polaznu osnovu imaju želju da uče jezike i kulturu BiH.
Comments

© 2015 lingvisti.ba All rights reserved.