Bilten broj 17

SADRŽAJ:

Broj 17.
oktobar/novembar 2009.

UVOD
Sandra Zlotrg. U ovom broju čitajte.

UMLiP info

UČIONICA
priredila Merima Dervišić. "Why I love R'n'B music" by Eldar Musić

Upoznaj Bosnu i Hercegovinu kroz njen jezik!
Zaina Gafić Tocchetti. Maternji ili "maternji" jezik?

Bosanski, hrvatski, srpski, crnski, gorski korner
Sandra Zlotrg. S povodom...: Da li je mlada uvijek mlada i da li se mladoženja ženi ili priženjuje?

Pravopisno/pravogovorne zavrzlame
Sabina Ajdin. Protiv pretjerivanja i nametanja

NA RUBU JEZIKA
Dario Borčak. Potraga za savršenošću

PROJEKTI
Sabina Bečić. Engleski jezik u Dječijem domu na Bjelavama: Izvještaj Općini Centar o tekućoj realizaciji projekta

KONKURS
Almin Ridžal. Words Want To Be Free

O POEZIJI
Dženita Karić.  Sve naše palestine: Riječ-dvije o poeziji otpora

POEZIJA
Abdulah Sidran. Mora / Pesadelo. Prevela na portugalski: Andrea Peres

JEZIČKA ANALIZA POEZIJE
Aldin Zahirović. Fonostilistička analiza pjesme Veče na Školju Alekse Šantića

IZ HISTORIJE JEZIKA
Anisa Trumić. Paleografska analiza Humačke ploče

Preuzeto iz Dana
Almir Imširević. Jezik polemika: Tačke i ......

TEORIJA
Sandra Zlotrg. Diskurs moći u svjetlu strategija učtivosti: Prikaz predavanja prof. dr. Sabine Bakšić na Sedmici jezika

NO COMMENT

Comments

© 2015 lingvisti.ba All rights reserved.